Med 29,20 kronor per hundralapp – 17,12 till kommunen och 12,08 till landstinget – har Solna landets näst lägsta kommunalskatt (Österåker gick ju om 2019).

https://www.mitti.se/nyheter/delade-meningar-om-solnas-skatt-bland-landets-lagsta/repvdf!8qgBay7p4qIx3mdjcxyzaw/

Vi frågade fullmäktigepartierna om de anser att den ska behållas på samma nivå, sänkas eller höjas.