Från och med 1 januari 2025 höjs avfallstaxan i Tyresö med sju procent, vilket är något mer än tidigare höjningar som legat på fem procent. För småhus innebär det en kostnadsökning på cirka tolv kronor i månaden jämfört med taxan i år och för flerfamiljshus blir det en ökning på cirka nio kronor.

Flera anledningar till höjningen presenteras i beslutet, bland annat att driftkostnaderna ökar i och med att fler ska ansluta sig till matavfallssortering 2025 och kostnaderna ökar från 2026 i och med ombyggnation av kretsloppscentralen.

Avgiftsuttaget får bara täcka de kostnader som avfallsverksamheten genererar och ska varken skapa ett positivt eller negativt resultat.