Tidig onsdagskväll, och det är fullsatt på bänkarna framför scenen i Kungsträdgården.

När politikerna från stadsbyggnadsnämnden debatterar framtida byggpolicy är intresset stort. Vid frågan om hur mycket mer innerstaden ska förtätas råder det fullständigt delade meningar.

Fi och V understryker att det måste byggas och förtätas i innerstaden så länge det är bostadsbrist.

SD säger däremot att de är ett bevarandeparti, som tycker att det är otroligt viktigt att värna om stadens kulturhistoria och att inte bygga på höjden.

– Vi ser vilka monstruösa ingrepp man redan har gjort i Stockholm. Norra tornen är ett, eller till och med två, exempel på ett stort ingrepp, säger Gabriel Kroon (SD).

KD bygger däremot gärna högre.

– Vi förtätar också gärna på platser där folk inte mår riktigt bra, till exempel runt Centralstationen, säger Mikael Valier (KD).

M understryker att byggande inte bara handlar om kvantitet och volym, utan att man måste gå varsamt fram.

C talar om att bevara grönområden – och att bygga högre.

– I rätt områden kan vi bygga högre, för att just bevara grönområden, säger Erik Sarfors (C).

MP tar däremot ställning för ljusinsläppen i innerstan.

– Höga hus konsumerar sitt omland, vilket Centern inte alltid förstår. Sen rivs det alldeles för mycket i stan, det är inte smart ur klimat- och energiperspektiv, säger Cecilia Obermüller (MP).

Debatten om att lägga ner Bromma flygplats och göra om det till ett bostadsområde är naturligtvis också het.

V och MP vill lägga ner flygplatsen och nyttja marken till ett nytt bostadsområde.

– Jag kan dessvärre ta ur alla en illusion om att Bromma flygplats skulle vara det som löser våra bostadsproblem. Om vi skulle bygga på flygplatsen med samma täthet som norra Vasastaden kommer det gå in högst 20 000 bostäder, säger Björn Ljung (L).

Dennis Wedin (M) vänder sig till Jan Valeskog (S).

– S vill ju bygga 100 000 nya bostäder i innerstan fram till år 2035. Det är rekordmycket, det här är förtätningspartiet. 30 000 av dem vill de bygga i Bromma, men var ska resten av de70 000 bostäderna fram? Är det på Östermalm, i Gamla stan?

Jan Valeskog (S) svarar:

– I dag är det knappt några som flyger från Bromma, men staten och kommunen lägger in flera 100 miljoner varje år för att hålla flygplatsen under armarna. Men jag tycker att man i hela den här diskussionen måste ha med grundförutsättningarna för region Stockholm. Ska den kunna överleva konkurrensmässigt med övriga regioner och kunna ha en tillväxt och jobb så måste man bygga i hela regionen.