Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande. Genom att koncentrera vården, som ofta kräver att flera specialitéer samverkar, kan man hålla god kvalitet och utveckla den, är tanken.

Det är Socialstyrelsen som bestämmer var den ska bedrivas.

Förutom könsdysfori har Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset nu tilldelats vård vid medfödda metabola sjukdomar, systemisk amyloidos och pacemakerextraktion.

Många specialitéer

Totalt ger nu sjukhuset högspecialiserad vård för 28 olika tillstånd, till exempel vid ryggmärgsskador, testikelcancer och missbildningar av matstrupen.

Även vid regionens övriga sjukhus bedrivs högspecialiserad vård, om än i mindre omfattning.

Södersjukhusets specialitet är endometrios och handkirurgi, Danderyds sjukhus förlossningsskador och S:t Eriks ögonsjukhus glaukom och katarakt hos barn, samt ögononkologi.

Anova och Bup

När det gäller könsdysfori ges vård för personer över 18 år vid Anova, Sveriges största mottagning för transmedicin, på Karolinska.

De som är under 18 år vänder sig till Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.