Botkyrkas vård- och omsorgsanställda kan sedan ett par år tillbaka gå en utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Utbildningen innebär att de anställda läser vårdämnen, samhällskunskap och svenska en gång i veckan under ett och ett halvt års tid parallellt med sitt vårdyrke.

Men utbildningen har endast inneburit en ny yrkestitel på pappret. Någon fråga om lönepåslag har inte varit aktuellt förrän lönerevisionen dragit i gång.

– Utbildningarna har avslutats på olika tidpunkter under åren, medan lönerevisionen är samma tidpunkt varje år. Det har inneburit att vissa har fått vänta upp mot ett år för en löneförhöjning, säger Åsa Olsen, HR-chef på Botkyrka kommuns vård- och omsorgsförvaltning.

Byter kommun efter utbildning

Det har gjort att vissa som genomfört utbildningen i Botkyrka har valt att efter avslutad utbildning tacka för sig och söka anställning i en annan kommun.

– Det har inte varit någon jätteflykt, men det har förekommit. Vilket är onödigt när kommunen har betalt för deras utbildning, säger Åsa Olsen.

Men nu har kommunens vård- och omsorgspolitiker beslutat att alla som avslutar sin utbildning och stannar i kommunen får 1 500 kronor i lönepåslag direkt efter avslutad utbildning. Den första kullen som får ta del av detta är dem som börjar till hösten.

Tanken är att det ska motverka att personer söker sig till andra kommuner.

– Det kommer blir besvärligt att hitta rekryteringar så småningom och det är fler som blir äldre. Jag tänker att det behövs kunskap och glädje i arbetet även i dag och att god utbildning är en bra och viktig väg som ska uppmuntras – en löneförhöjning är en del i det, säger Kia Hjelte (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka.