Prästgårdsvägen i Täby Kyrkby väljs av många trafikanter. Men nu har hästägare vid Prästgårdsstallet tröttnat på att få håller hastigheten. Malin Hallin har sin häst i hagen och bor längs med vägen.

– Det är livsfarligt. Det är väldigt få som håller hastigheten, många kommer från Arninge och håller en hög hastighet även på sträckan där det är 50, förbi stallet och fram till järnvägen, säger hon.

Idag upplever hon inte att vägen är säker för de som går eller rider.

– Senast nu i augusti körde en bil rakt in i hagen, som tur var skadades ingen, säger hon.

Enligt flera som bor längst med vägen är det många som inte håller sig till den angivna hastigheten 50.

Enligt flera som bor längst med vägen är det många som inte håller sig till den angivna hastigheten 50.

Maria Svensson

Tackar nej till stallplats

Under året har en ny väg byggts från Prästgårdsvägen till IP, tanken är att den vägen ska bli huvudväg in till fotbollsplanerna. Den nya vägen kan komma att öka trafiken på vägen, vilket oroar häst-ägarna.

Enligt stallet tackar folk nej till ridplats just nu då de är oroliga för hur det kommer att bli när det nya vägen öppnar.

– Vi rider ner mot Täby IP och sedan höger mot skogen och måste passera den nya vägen. Folk undrar hur säkert det blir. Vi har haft problem med vägen i flera år och skulle vilja veta vad kommunen kan göra på platsen, säger Marie Carlsson från styrelsen på Prästgårdsstallet.

Enligt dem är det mopeder bilar men även bussarna i kollektivtrafiken som inte håller hastigheten. Många väljer också att köra runt de fartgupp som finns vid stallet.

– Bussarna kör som galningar, de saktar inte ner i två sekunder. Jag hoppas fler kan bli medvetna om att det går folk med hästar som lätt blir rädda här. Jag tycker också att de borde sänka hastigheten mellan stallet och järnvägen då det är så många som cyklar, går och motionerar, säger Malin Hallin.

Ska se över trafiken

Täby kommun säger att man kontinuerligt gör mätningar av trafiken. 2020 gjordes det senast en mätning av Prästgårdsvägen och Caroline Rylander enhetschef på trafik på Täby kommun säger att efterlevnaden av hastigheten är god.

Planen nu är att nya infartsvägen ska öppna 2024. Hon säger att de räknar med att trafiken då kommer öka.

– Vi kommer då göra nya mätningar, då kan vi se hur trafiken ser ut, säger hon.

I dagsläget är inga nya farthinder eller en minskad hastighet på vägen planerad.

– Det är olyckligt om folk upplever att hastigheten inte hålls och det tar vi på allvar och kommer följa upp. Men vi jobbar med faktabaserade mätningar och idag ser vi inte att några åtgärder måste till, säger hon.

Nästa år öppnar den nya vägen som ska leda in till en ny parkering vid fotbollsplanerna.

Nästa år öppnar den nya vägen som ska leda in till en ny parkering vid fotbollsplanerna.

Maria Svensson