I maj i år grävde kvinnan på sin kolonilott i Kungsängen. Hon förberedde för att sätta en stolpe. I syfte att komma ner lite djupare användes järnspett. Väl där nere, tre decimeter ner i jorden, var det någonting som tog emot.

Kvinnan hade hittat en ring i den hårda kolonilottsjorden. Där och då visste hon dock inte vad det var för ring hon hade hittat.

Länsstyrelsen: "Ser förhistorisk ut"

I ett försök att ta reda på mer så skickade hon ett mejl till Historiska museet i Stockholm. Där hänvisades hon vidare till länsstyrelsen. Hos länsstyrelsen återkom man med beskedet att ringen som hon hade hittat "såg förhistorisk ut". Myndigheten skulle dock konsultera kollegorna på Riksantikvarieämbetet.

Samtidigt postade Upplands-Brobon även ett inlägg i en grupp om arkeologi på Facebook. Dit hänvisar hon Mitt i när tidningen kontaktar henne för att höra mer om händelsen. Hon tillägger att intresset där var stort och att hon bland annat blev erbjuden hjälp av "två guldsmeder" samt att en person "ville komma med sin metalldetektor och hjälpa mig leta mera."

Fynd från 1400-talet

Till sist kom så ett svar från Riksantikvarieämbetet om vad som hade hittats på kolonilotten. 

"Fyndet består av en fingerring av kopparlegering med genombruten dekor, cirka 20 mm i diameter. Ringen är intakt, men har en synlig ytkorrosion. Ringen bedöms vara från renässanstid (1400-1600-tal). Fyndet har ett stort kulturhistoriskt värde då den påträffats i närheten av en registrerad färdväg (L2028:1399 i Fornsök) och Kungsängens kyrka", skriver myndigheten i ett utlåtande.

Nu i september lämnade kvinnan in ringen till Riksantikvarieämbetet. Upplands-Brobon har blivit lovad att få följa ringens resa framåt i tiden. Först ska den tas om hand enligt gängse processer och sedan är det tänkt att den ska hamna på Historiska museet i Stockholm. 

Så bestäms belopp

Enligt ett beslut från Riksantikvarieämbetet så får Upplands-Brobon 800 kronor för ringen. Detta enligt kulturmiljölagstiftningen. I beslutet står även: "För värdering av fornfyndets ekonomiska värde har externt expertutlåtande inhämtats. Vid värderingen har hänsyn tagits till fyndets skick, bevarandegrad, metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse."

Gällande summan skriver kvinnan att hon tycker att: "det viktiga är att den hamnar i rätta händer". 

Hon tillägger att hon tycker att ringen är en sorts: "hälsning från det förflutna till framtiden".