Trots att brandkåren lyckades rädda stora delar av Stimmets skola undan branden i måndags gör den fortsatt kraftiga rökutvecklingen att man inte kan sätta på ventilationen i de oskadda byggnaderna.

Skolan kan inte öppna förrän ventilationen är igång och det drabbar därför alla cirka 330 elever på skolan. När branden slocknat helt och röken lagt sig kan ventilationssystemet testas.

På onsdagen gick kommunen ut med ytterligare information efter branden till Stimmets vårdnadshavare.

Björkbacken blir tillfällig särskola

Det gamla äldreboendet Björkbacken, som först skulle renoveras men nu står inför en oviss framtid, får ge plats åt en del av grundsärskolans elever från och med måndag 5 december.

Enligt rektor Anna Nyström har man säkerställt att alla grupper/klasser håller ihop med sina vanliga lärare och pedagoger.

Grundskolan flyttar in i Fornuddens skola

Undervisningen på Stimmets skola flyttar till gamla Fornuddens skola. Lokalerna har nyligen fräschats upp och kan ta emot hela skolan och fritidsverksamheten.

Enligt rektor Annika Nyblom kommer alla klasser hålla ihop med sina vanliga lärare. Några klasser kan dock komma att slås ihop under några dagar, men målet är att återgå till vanliga indelningar så fort det är möjligt.

Frukost, lunch och mellanmål kommer att lagas på plats och erbjudas som vanligt till skol- och fritidselever i matsalen på gamla Fornuddens skola. Barn- och utbildningsförvaltningen håller under torsdag och fredag på att ordna så köket kan tillaga mat till på måndag.