Alyaa Naji sitter på en bänk i solen i Vårby gårds centrum. Hon bor på Krongårdsgatan, i ett valdistrikt där bara var tredje person (34,1 procent) röstade i kommunvalet. Hon var en av de som röstade, men hon säger att många av hennes grannar inte har gjorde det.

– Vi pratar på gården. En del var jätterädda för att Sverigedemokraterna skulle vinna. Men de röstar inte för de tycker inte att det händer någonting. Min man röstade inte, men jag röstade. Man måste rösta, man måste visa vad man tycker.

Vad tror du skulle få fler att rösta här?

– Jag tror att om det kommer någon och pratar med dem på deras språk och förklarar för dem varför man måste rösta och hur man gör, skulle det bli bättre. Inte reklam eller annat, utan att man kommer och pratar. Jag skulle gärna göra det här. Jag pratade med min kompis, vi diskuterade och sedan gick hon och röstade.

En bit bort sitter Yasin Ayranci. Han röstade inte.

– Det är för att jag inte litar på något parti över huvud taget. De lovar så mycket, men de håller inte sina ord. När ett parti vinner blir det ingen förändring. Jag har tröttnat, nu har jag ingen tillit. Jag är inte ensam om det, det är många av mina vänner som inte röstar.

"Ett misslyckande"

Hani Shabanpour, verksamhetsledare på ABF Vårby gård, ger en liknande bild.

– Vi vet att det finns en stor besvikelse i området. Många har en känsla av att de är bortglömda. Man har tappat hoppet för en förändring. Vi försöker förmedla hur viktigt det är att använda sin röst, säger han.

Valdeltagandet sjönk i hela landet, men Huddinge har lägre valdeltagande även i riksdagsvalet än riket i stort.

I flera valdistrikt i Vårby gård låg valdeltagandet i kommunvalet under 50 procent. Valdeltagandet i kommunen totalt låg på 74,2 procent. Det är det lägsta valdeltagandet sedan kommunreformen genomfördes 1971.

– Det är ett misslyckande. Vi hade satt 82 procent som mål i det här valet och 85 procent som mål 2030, säger Ingalill Söderberg (DP), kommunalråd med ansvar för demokratifrågor.

Ville inte samarbeta med föreningar

Inför valet togs det fram en "Handlingsplan för ökat valdeltagande" och 500 000 kronor avsattes för att höja valdeltagandet. Nytt för i år var att inte involvera lokala föreningar som vid tidigare val, utan kommunen skulle nu sköta det på egen hand.

Den 1 september bjöd kommunen in till valdialog i Vårby gård. Man hade hyrt ABF:s lokal och köpt in över 100 smörgåsar. En moderator och politiker från alla partier var på plats – men bara fem personer dök upp.

Dagen innan var det valdialog i Flemingsberg. Dit kom bara en person.

– Politikerna satt där och väntade och tittade på sina mobiltelefoner. Kommunen hade annonserat och gjort inlägg på Facebook, men det funkar inte här. Man måste prata med folk, det är så det funkar i Vårby, säger Hani Shabanpour, på ABF Vårby gård.

ABF har arbetat med projekten Demokratiskolan 2.0 och 3.0 under ett par års tid.

– Vi jobbade med lokala föreningar för att nå dem som vi i vanliga fall inte når. Det handlade om att utbilda folk i demokrati och hur svenska systemet fungerar. Tyvärr är det många som inte vet vem som har hand om vad i kommun, region och riksdag, säger han.

Studieförbundet samlade 80 personer vid en work shop.

– Stolarna räckte inte till, vi fick bära in nya. Folk satt i smågrupper och diskuterade. Det blev väldigt bra, säger Hani Shabanpour och blickar ut över lokalen.

ABF planerade för att samarbeta med kommunen även när det gällde att ordna valdialog. Men så blev det inte.

– Vi har alltid samarbetat med kommunen och ordnat valdialoger. Åtminstone under min tid och jag har jobbat här i 24 år. Det brukar komma mellan 70 och 150 personer. Vi utgick från att det skulle vara så i år också och började planera för det i våras tillsammans med den person på kommunen som var ansvarig för valdialogerna. Sedan fick vi veta att de inte skulle samarbeta med oss, säger Ulrika Tärnblom på ABF.

De fick ingen förklaring till varför. Trots att Huddinge har tre utsatta områden där man vet att valdeltagandet är lågt samverkade kommunen inte med civilsamhället.

– Jag tror att det gynnar hela kommunens invånare att man samarbetar med föreningslivet. Vi är det enda studieförbundet med mötesplatser och stor lokal närvaro i kommunen, säger Ulrika Tärnblom.

"Konstig inställning bland tjänstemännen"

Ingalill Söderberg (DP) är mycket kritisk till att kommunen inte samverkar med föreningar och civilsamhälle i valet.

– Det fanns någon konstig inställning bland tjänstemännen att man inte fick göra det. Att det var upp till partierna att göra det. Men det är föreningarna som har lättast att nå invånarna.

Hon är kritisk till hur informationen till invånarna inför valet skötts av kommunen.

– Jag är väldigt besviken på organisationen kring valet. Dels att vi inte fick använda oss av civilsamhället för att locka in folk till valdialogerna. Dels för att det kom i gång alldeles för sent. Vi skulle ha börjat i maj, nu blev det inte förrän i slutet av augusti.

För kommundirektören Camilla Broo däremot är det självklart att kommunen enbart ska stå som arrangör för det praktiska, att tillhandahåller en mötesplats.

– Därför är inte tjänstemännen inblandade mer än så. Det är viktigt att vi som kommun alltid agerar opartiskt och professionellt, säger hon.

Men det kom ju nästan inga människor till valdialogerna. Är det inte viktigt att samarbeta med föreningar som når invånarna?

– Det är något som vi förstås får titta på i vår utvärdering, men jag vill understryka att vi kommunicerat i alla våra kanaler om dialogerna.