Föräldraledige Råsundabon Petter Wetterling rastar ettåriga dottern Agnes på Skytteholmsparkens lekplats.

Här och var syns klotter i form av tags.

– Det ser tråkigt ut, men det stör mig inte jättemycket. Men jag blev rätt irriterad för ett tag sen när vår förening just gjort en fasadrenovering och hela väggen blev nedklottrad nästan direkt. Så onödigt, säger han.

Solna stad klottersanerar på allmänna platser, väggar som tillhör staden, gångtunnlar, offentliga gator och torg och kommunala byggnader.

Och nu ökar klottret igen. Under 2022 anmäldes drygt 1 300 fall av klotter.

– Dels är det anmälningar från Solnabor och andra som befinner sig här, dels har vi en ronderingsbil som är ute och tittar efter bland annat klotter, säger stadsmiljöchef David Nordin.

Policyn är att klottret ska vara väck på tre arbetsdagar, en tidsgräns som staden nästan alltid klarar, enligt Nordin.

– Är det stötande innehåll så åtgärdas det snabbare. Vi åker ut på alla anmälningar som kommer in. En ren stadsmiljö är en del av kärnverksamheten och i det ingår klottersanering.

"Har eskalerat"

Men den politiska oppositionen är bekymrad.

Moderaterna är ett av flera partier som vill att staden ska "höja ambitionsnivån" för att stoppa klottret.

– Många Solnabor har hört av av sig och reagerat på att det blivit mycket klotter och skadegörelse. Jag upplever själv att klottret har eskalerat på senare tid, säger Veronica Nordström (M) i tekniska nämnden.

– Klotter förfular stadsmiljön och skapar otrygghet. Som småbarnsmamma ser jag ofta klotter på lekplatser i centrala Solna och Råsunda, vad skickar det för bild för unga och barn?

Klotterjour föreslås

Oppositionen vill korta tidsgränsen för hur snabbt saneringsteamet är på plats efter en anmälan, från tre arbetsdagar till 24-48 timmar.

Klotter vid Skytteholms IP.

Klotter vid Skytteholms IP.

Stefan Källstigen

En "klotterjour" för enklare felanmälan, samverkan med privata fastighetsägare och en rutin att polisanmäla klottret, behövs också anser Veronica Nordström.

– För oss är en snygg och trygg stad prioriterat. Solnabor förväntar sig det. Till slut blir det så att invånare flyttar från kommunen om det upplevs för otryggt.

"Dubbelt så dyrt"

Tekniska nämndens ordförande Bernhard Huber (MP) tonar ned problemet.

– Vi har många utmaningar i stadsmiljön men vad gäller just klottersanering upplever jag inte att det behövs någon ambitionshöjning.

En snävare tidsram för sanering än rådande, tre arbetsdagar, skulle innebära en rejäl, och omotiverad, budgetökning, menar Huber.

– En gräns på 48 timmar innebär en hel del helgarbete och då skulle vi behöva anlita externa entreprenörer. Det skulle säkert bli dubbelt så dyrt.

Mest tags i tunnlar

Han påpekar att tidsramen för sanering ju bestämdes under M-styret, och att klottret faktiskt minskat på längre sikt.

Tveksamt om förslagen ens skulle ge effekt, säger han.

– Vid storskalig skadegörelse polisanmäler vi men klottret består framför allt av taggar och liknande i gångtunnlar. Att göra dagliga anmälningar om enskilda taggar ser jag inte nyttan med. Polisen har begränsat med resurser och de bör man hushålla med.