Måndagen 6 september fyller Sveriges varningssystem Hesa Fredrik 90 år. Namnet kommer ifrån när varningssignalen testades för första gången 1931. En krönikör på Dagens Nyheter, Oscar Fredrik Rydqvist, tyckte att signalen var lika hes som han själv var vid testtillfället.

Den hesa tutan anses vara mycket viktig för Sveriges säkerhet.

– Vi har ett försämrat säkerhetspolitisk läge i vår omvärld och Sverige behöver ett robust totalförsvar för att möta hot mot vårt nationella oberoende och vår demokrati. Sveriges varningssystem är en viktig del av totalförsvaret säger Anders Johannesson, enhetschef på enheten för befolkningsskydd på MSB, i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/ygeman-s-om-att-dra-igang-hesa-fredrik-hoppas-det-hordes-overallt/aRKpie!ilBLeAeCZI9ob4viRFgLqw/

Testas en gång per kvartal

Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Om signalen inte fungerar anses det vara mycket allvarligt. Senast tutan strulade var sommaren 2017, då det felaktigt började tuta vid 22-tiden på söndagskvällen.

Och för några år sedan misstog många stockholmare ett tutande tåg för Hesa Fredrik.

https://www.mitti.se/nyheter/tutande-tag-misstogs-for-hesa-fredrik/lmsaD!5491579/

VMA firar 35 år

Samtidigt fyller även ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) 35 år. Sveriges varningssystem är en viktig del av vår beredskap inför kriser och krig och används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. I snitt skickas det ut ungefär 50 VMA-meddelanden varje år. Senast i söndags skickades ett VMA ut i Stockholmsområdet i samband med den kraftiga branden i Kassmyra.

https://www.mitti.se/nyheter/brand-pa-soptipp-i-botkyrka-vma-skickat/repuif!v6FRAMSx@Ft5l776C5mrmw/