Bakgrunden till beslutet är att ledande personer inom Aros tidigare haft ledande positioner i bolag som allvarligt misskötts, gått i putten och har fått assistansersättning­ på felaktiga grunder.

Nu riktar Vänsterpartiet i Botkyrka kritik mot den politiska majoriteten.

– Det är uppenbart att kommunen inte har varit tillräckligt noggrann i sin bedömning av lämpligheten hos de upphandlade hemtjänstbolagen, säger Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden, i ett uttalande.

Företaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten som har beslutat att ge Aros tillstånd att fortsätta utföra hemtjänst till dess den rättsliga processen är över.