I en månadsrapport som presenterades för politikerna i Bromma stadsdelsnämnd i maj framgår att den kommunala hemtjänsten har haft problem med att rekrytera chefer.

I dag har situationen löst sig, enligt Caroline Blomberg-Ohlström, avdelningschef inom den kommunala äldreomsorgen.

– Nu har vi rekryterat alla och jag är glad över att vi har fått till ledarskapet som vi vill uppnå, säger hon.

I samband med pandemin genomförde hemtjänsten en organisationsförändring.

Syftet var att skapa tydligare roller och ansvar, säger Caroline Blomberg-Ohlström.

Caroline Blomberg-Ohlström.

Caroline Blomberg-Ohlström.

Privat

Under pandemin hade hemtjänsten enligt Caroline Blomberg-Ohlström stora utmaningar med hög sjukfrånvaro med anledning av rutinerna som uppmanade till att stanna hemma vid symtom.

– Sedan tror jag att vi i efterdyningarna har fått en annan rörelse på arbetsmarknaden, att man vill göra något annat eller prova något nytt, säger hon.

Chefer slutade

Bland annat slutade chefer inom hemtjänsten i Bromma.

– I samband med organisationsförändringen hade vi naturliga pensionsavgångar och också chefer som av lite olika skäl ville söka sig vidare till andra uppdrag, säger Caroline Blomberg-Ohlström.

Under tiden som hemtjänsten letade efter nya chefer tog stadsdelen in chefskonsulter.

– Det har varit lite olika omgångar under den här perioden som vi har haft chefsvakanser. Det har varit viktigt för att säkerställa ledarskapet för medarbetarna och för de äldre.

Caroline Blomberg-Ohlström säger att det är en utmaning att rekrytera personer med erfarenhet.

– Det är en speciell situation, sedan ser vi att det är svårt att rekrytera erfarna chefer generellt, det är vi inte ensamma om i Stockholms stad eller på andra ställen.

Två miljoner för en konsult

Konsulterna blev en dyr historia berättar Caroline Blomberg-Ohlström.

För fast anställda chefer är årskostnaden omkring en miljon kronor.

– En chefskonsult kostar nästan uppemot det dubbla, säger Blomberg-Ohlström.

Antalet chefskonsulter har varierat över tid. Senaste perioden har hemtjänsten haft två chefskonsulter.

– De har varit inhyrda i lite olika omgångar, i första hand har vi försökt att ta stöd av ordinarie chefer.

Har det fått några följder för hemtjänsten i Bromma i stort?

– Det är klart att det får en inverkan, fokus blir ju på att tillfredsställa det grundläggande, att de äldre får omsorg- och vårdnadsinsatser. Däremot blir det mindre utrymme att jobba med till exempel fortbildning och digitalisering.

Har enskilda som har hemtjänst drabbats?

– Nej, vi har alltid haft några ordinarie chefer på plats och sedan har chefskonsulterna varit en förstärkning i det.

Kan liknande chefsbrist uppstå igen?

– Det är svårt att sia om. Men vi ser en förändrad arbetsmarknad, vi har stora kompetensutmaningar i äldreomsorgen men också i hela välfärden så det går inte att utesluta. Men vi gör verkligen allt för att undvika den situationen.

Facket vet om situationen

Laila Bergmark, förhandlingsansvarig Bromma i Kommunal, skriver i ett mejl att Kommunal vet om att hemtjänsten haft flera konsulter inhyrda "under en ganska lång period" och att inga konsulter är inhyrda i dag. Kommunal har inte fått information om att hemtjänsten tappat kunder eller att de som har hemtjänst har påverkats, skriver Laila Bergmark.

"Medlemmar uppger till Kommunal att det varit jobbigt att byta chef hela tiden och att det känns skönt att en ny fast chef är på plats", skriver hon.