I det nya projektet "Framtidsgata" är planen att med begränsad budget göra förhållandevis snabba och permanenta ändringar, som ska uppgradera gator.

– Vi kunna göra gator roligare, mer mångfunktionella och flexibla. Ombyggnader och omgestaltningar ska vara kvar permanent, minst tre år framöver, säger Jonida Qureshi, trafikplanerare på trafikkontoret och projektledare.

Helsingforsgatan är en av två gator i Stockholm som valts ut i projektet.

– Vi ville hitta lokala gator som är vanliga i sin typ. Helsingforsgatan har trafikseparerad miljö, gångbroar, ligger i närheten av samlingsplatser som Husbybadet och Akalla 4H-gård. Dessutom är det en ganska rak gata och är ett naturligt stråk där många rör sig. Det går att hitta många liknande gator, så därför var den perfekt, säger Jonida Qureshi.

Invånare får tycka till

Fram till oktober tittar de olika aktörerna i projektet på vad som skulle kunna göras på platsen och samlar in information.

Under våren 2023 kommer gatan sedan omvandlas, enligt de principer som arbetas fram.

– Medborgare har chans att påverka utformningen. Bland annat genom samarbetspartnerns Spacescapes sida placetoplan.se, där man kan följa projektet och ge synpunkter och förslag, säger Jonida Qureshi.

Det har även hållits i medborgardialoger, och förbipasserande kan scanna en QR-kod som sitter på skyltar längs gatan, för att direkt kunna framföra sin åsikt.

– Vi hoppas kunna göra om gatan på ett bra sätt och hitta bra lösningar här, som kan stå till grund för att projektet sprids till ännu fler platser, säger Jonida Qureshi.