Nu har ett nytt förslag kommit upp på bordet i Täby kommun. Det är Alliansen i Täby som vill ha en ny staty utanför torget vid kommunhuset. Förslaget är att viktingkvinnan Estrid, alltså Jarlabankes farmor, ska resas på torget döpt efter henne- Estrid torget.

Estrid hittades 1995 i en utgrävning söder om Vallentunasjön i Täby kyrkby av arkeologer från Stockholms länsmuseum. Hon var en av 1000 talets mest mäktiga kvinnor i Täby- och Vallentunatrakten.

– Estrid var en mäktig kvinna i Täby och bör få samma uppmärksamhet som sitt barnbarn Jarlabanke, säger Erik Andersson (M) Kommunstyrelsen ordförande.

Hennes släktingar reste många runstenar, vilket även hon själv gjorde. Vissa av dem finns kvar idag och på två av stenarna vid Broby bro i Täby nämns hon. På en av dem står det: "Estrid lät resa stenar efter Östen, sin man, som drog till Jerusalem och dog borta i Grekland."

Finns i verklig docka

Man tror att Estrid blev 75 år gammal och överlevde två makar, sannolikt födde hon fler än tio barn, detta har man listat ut då sju söner nämns på runstenar, och förmodligen födde hon flera döttrar som inte nämns.

På huvudbiblioteket i Täby finns en realistiskt gjord docka av henne att beskåda men nu kan alltså en staty komma på plats.

– Eftersom Jarlabanke står utanför gamla kommunhuset passar det att Estrid står utanför det nya, det blir en bra övergång och visar dåtid och nutid, säger Erik Andersson.

Nu har kommunstyrelsen gett i uppdrag till kommundirektören att återkomma med ett förslag på hur en staty kan komma att bli verklighet. Efter det finns förslag på att en jury ska välja den konstnär som ska få skapa Estrid-statyn. Täby kommun föreslår att upplåta mark gratis och att konstnären själv bekostar statyn.

– Jag kan tänka mig att om vi tar beslut nu i sommar någon gång, nästa år kan arbetat komma igång, säger han.