För några veckor sedan skrev Mitt i Bromma om relationsvåld.

Stadsdelens relationsvåldsteam, som tar emot många av dem som söker hjälp för våld i nära relationer, har de senaste tre åren tagit emot omkring 700 hjälpsökande, främst kvinnor.

En del av förklaringen till det stora antalet hjälpsökande kan vara informationen som stadsdelen går ut med, tror Johan Heinonen (S), stadsdelsnämndens ordförande.

– Stadsdelen har haft upplysning och information från relationsvåldsteamet i samarbete bland annat med polis, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar, det kan vara en av anledningarna att det är fler som anmäler, att man lyckas få ut information om att relationsvåldsteamet finns, säger Johan Heinonen.

Johan Heinonen (S), är stadsdelsnämndens ordförande i Bromma.

Johan Heinonen (S), är stadsdelsnämndens ordförande i Bromma.

Peter Knutson

700 personer under tre års tid, är du överraskad över antalet?

– Det är klart, om jag har ambition att det ska vara noll som råkar ut för det så är 700 väldigt mycket i det läget, men jag kan inte bedöma siffrorna i sig, det viktiga är att de som råkar ut för det får den hjälp och det stöd de behöver.

Relationsvåldsteamet säger att det troligen finns ett mörkertal, att alla som drabbas inte anmäler?

– I stadsdelen har man under en längre tid jobbat med att få fler att kontakta, men det finns en utmaning i det och det är att det oftast kan vara skuldbelagt och att man klarar sig själv på något sätt i det läget och tycker att det är jobbigt att anmäla sådana här frågor.

Johan Heinonen säger att själva tanken med att ha ett relationsvåldsteam, och överhuvudtaget hjälpinsatser från samhällets sida i det här sammanhanget, är att det inte ska vara jobbigt eller skuldbelagt att söka hjälp i ett läge då man råkat ut för någonting.

Kan kommunen underlätta så att man inte ska känna på det viset?

– Staden ska införa ett "Bryt-upp-program" som just riktar sig till våldsutsatta, oavsett var i Stockholm man bor. Målsättningen med det är att man ska känna en trygghet i att samhället jobbar systematiskt med att ge skydd och stöd under hela processen. Stadsdelarna har tilldelats extra medel för att jobba med det här metodprogrammet.

En miljon i budget

Relationsvåldsteamet i Bromma har i år en budget på en miljon kronor, pengar som ska räcka till boenden för våldsutsatta. Tillkommer gör personalkostnader.

Johan Heinonen är inte främmande för att skjuta till mer pengar till stödinsatser om så behövs.

– Skulle det vara så att de pengarna inte räcker kommer vi skjuta till mer pengar i så fall, det ska inte vara pengarna som stoppar upp att man kan få stöd och hjälp i det läget.

I höst inför Bromma ett nytt arbetssätt mot relationsvåld, kallat Islandsmodellen, där skyddet och stödet ska stärkas när våld förekommer i familjer med barn.

– Genom att polis, socialjour, åklagare och hälso- och sjukvård samverkar med handläggning och uppföljning kan samhället sätta in tidiga insatser. Bromma ska införa modellen under hösten.