Att köpa lägenhet på ritning kan innebära viss risk. Livet kan förändras under tiden bostaden byggs, privatekonomin också. Bygget kan försenas.

Det var just vad som hände paret i Arenastaden.

De tecknade ett så kallat förhandsavtal om köp av en lägenhet i Arenastaden 2016. Den skulle stå klar 2017, men byggproblem uppstod.

Byggaren Peab meddelade ny inflytt 2018, men då ville köparna inte längre bo där eftersom att ekonomin förändrats och banken backat.

Peab vägrade att häva köpet och hävdade avtalsbrott mot. Paret pekade på att förseningen var skäl att dra sig ut.

Otydligt om tillträde

Det blev en tvist i domstol där Peab stämde paret på 1,8 miljoner kronor, för lägenhetens värdefall – den såldes vidare till ett lägre pris, samt mäklar- och rättegångskostnaderna.

Tingsrätten har nu valt att ställa sig på bostadsköparnas sida. Förhandsavtalet, som Peab alltså ansåg vara bindande, var alldeles för luddigt formulerat vad gäller tillträdesdatum, står det i domen: Paret har "därmed inte begått avtalsbrott och inte blivit skadeståndsskyldiga gentemot föreningen (Peab)".

Efterlyser tydliga regler

Tingsrätten var oenig. En av domarna menade att paret inte haft rätt att frånträda förhandsavtalet.

Som förlorande part ska Peab Bostad nu betala rättegångskostnader på 416 000 kronor.

Peab kommer att överklaga.

”Särskilt eftersom domarna var oeniga. Det är angeläget för både oss och köparna att veta vilka regler som gäller när man tecknat ett avtal", skriver Peabs pressavdelning i en kommentar av domen.