Det var för två veckor sedan som en hästskötarelev skulle släppa ut hästar i en hage på en gård i Vallentuna.

Hästen sparkade bakut och träffade eleven i pannan, där hon fick ett kraftigt jack.

Hon flögs till sjukhus med ambulanshelikopter för operation. Flickan fick en fraktur i skallbenet men var vid medvetande.

Hon går på Berga Naturbruksgymnasium och har praktik på Vallentunagården. Gymnasiet anmälde olyckan samma dag.

– Vi har påbörjat en utredning tillsammans med arbetsplatsen och en extern skyddsingenjör. Syftet är att förhindra framtida olyckor. Utredningen ska vara klar nästa vecka, säger Steven Hart, rektor på gymnasiet.

Eleven mår efter omständigheterna bra.

Gymnasiet måste försäkra sig om att arbetsplatsen där eleverna ska praktisera är säker.

– Vi kontaktar arbetsplatsen innan varje APL-period. Sedan har vi regelbundna kontakter under praktiken och genomför även besök på praktikplatsen.

– Vi avvaktar utredningen. Standardproceduren är sedan att med AMV titta på vad som hänt. Sen får vi se om det är vi eller de som måste vidta några åtgärder, säger Steven Hart.