– Vi kommer ha en tydlig polisiär prioritering kopplad till grupperingarna i Hässelby. Vi har både uniformerade och civila poliser i området, säger Jonas Persson, tillförordnad lokalpolisområdeschef.

Strategin är inte ny. Lokalpolisen har tvingats satsa extra på Hässelby sedan en längre tid tillbaka.

– Vi måste satsa på Hässelby även framöver. Det är tydligt kommunicerat med både Ekerö kommun och de andra stadsdelarna, säger Jonas Persson.

Skottlossningar kopplade till drogscenen

Det finns sedan flera år tillbaka ett antal drogscener inom Vällingbys lokalpolisområde. Polisen sade till Mitt i hösten 2021 att man har sett skjutvapenvåld direkt kopplat till drogscenen. Vid mordförsöket vid Hässelby strands t-banestation den 11 juni i år fick en misstänkt skottskadad man föras till sjukhus med lindriga skador.

Ytterligare en målsägande hittades av polisen. Ingen är gripen i fallet.

Tillfälliga kameror

Vid den misstänkta skottlossningen den 28 april ska vittnen ha sett en misstänkt skottlossning i bostadsområdet mellan t-banestationen och Grimstaskogen. Fyra personer anhölls, men ingen skadad person hittades.

Sedan i maj finns övervakningskameror på tillfälligt tillstånd vid Hässelby strands t-banestation. De får sitta uppe juli ut, men lokalpolisen vill förlänga tillståndet. Redan 2020 sattes kameror upp vid Hässelby torg.

– De verkar i avskräckande syfte och ger oss ögon på platsen, säger Jonas Persson.

Mordförsöket 11 juni skedde trots att er polisnärvaro då hade stärkts i Hässelby strand och övervakningskamerorna satts upp?

– Brotten sker oftast inte framför kameran, de förskjuts något när vi sätter upp dem. Men det passerar mycket folk förbi kamerorna, även misstänkta och målsägande vid grova våldsbrott. Man kan kartlägga tidsangivelser, rörelsemönster och vad som hänt innan och efter brottet.

https://www.mitti.se/nyheter/polisen-misstanker-lokala-gang-bakom-skjutningar-i-hasselby-vallingby/repujt!vPOWw5dnnZ4uznyKMPCOw/

Polisen kommer även försöka att arbeta mot inbrotten på byggarbetsplatserna i Vällingby lokalpolisområde, och vara på plats vid de större badplatserna och andra publika platser som drar mycket folk, framförallt ungdomar.

– Inbrotten vid byggen brukar komma igång under sommaren, och har gjort så även nu. Vi uppmanar byggbolagen att låsa fast eller låsa in verktyg och fordon om de kan, säger Jonas Persson.

Vill göra badplatserna trygga

Vad gäller populära platser i sommar, så har polisen i vid badplatser i lokalpolisområden utanför Vällingbys sett hur det i det närmaste blivit trafikkaos, enligt Jonas Persson.

– Folk parkerar lite överallt och solen kan ha gjort vätskenivåerna låga. Då är det lätt att bli irriterade på varandra. Det är viktigt att vi kan lugna ner och styra upp trafiksituationerna. Det är viktigt att vi finns där folket finns för att jobba förebyggande och trygghetsskapande.

Kan få stöttning

Hur många poliser som Vällingbypolisen har i yttre tjänst i sommar vill inte Jonas Persson berätta, men många av dem har semester.

– Med risk för att det kartläggs kan jag inte säga hur många vi har i yttre tjänst. Men vi har en lokal resurs för att hantera sommarens uppdrag. Skulle det ske en större avvikelse får vi stöttning, från i första hand de närliggande lokalpolisområdena.

https://www.mitti.se/nyheter/hasselby-strand-far-overvakningskameror-i-tre-manader/repvem!k46TiIMUdryGpRY2iY1@SA/