Det något ovanliga förslaget kommer från bilmekanikern Harald Walczok från Hässelby.

– Det vore lämpligt att flytta byggnaden från Bromma. Den flyttades ju för två år sedan inom Mariehäll, och kan flyttas igen. Den gör ingen nytta där den står nu. I Hässelby villastad hade den passat perfekt in, säger Harald Walczok.

Bör Gula villan flyttas från Bromma till Hässelby? Det anser i alla fall Harald Walczok.

Bör Gula villan flyttas från Bromma till Hässelby? Det anser i alla fall Harald Walczok.

Anders Gustafsson

Gula villan inrymde i många år ett populärt kafé i de gamla industriområdena i Ulvsunda och södra Mariehäll.

Villan har flyttats inom Mariehäll

Men industriområdet genomgår en förvandling till blandstad med bostäder och verksamheter och staden tvingades flytta villan inom Mariehäll 2022.

Harald Walczok vid Riddersviks entré i Hässelby dit han anser att Gula villan bör flyttas.

Harald Walczok vid Riddersviks entré i Hässelby dit han anser att Gula villan bör flyttas.

Filip Magnusson

Villan är en kulturminneskyddad byggnad från förra sekelskiftet och får inte rivas utan rivningslov, och någon sådan ansökan finns inte hos stadsbyggnadskontoret.

Föreslår grönslänten vid Riddersvik som plats

– Det har byggts och proppats in mycket fula byggnader och bostäder i villastaden i många år. Det är min åsikt.

Till exempel kunde grönslänten mellan hans egen bilverkstad och den nuvarande blom- och inredninsbutiken i gamla Löfsta handelsförenings byggnad vara en bra plats, menar han.

Riddersviks entré i Hässelby.

Riddersviks entré i Hässelby.

Filip Magnusson

– Med den platsen tror jag det möjliggjorts för kafé i huset igen. Jag tror Hässelbyborna skulle uppskatta det. Det är ett vackert hus.

Ska skicka in förslag

Sedan i maj 2022 står villan på sin nuvarande plats vid Gårdsfogdevägen. Den syns därför tydligt av bilisterna på Ulvsundavägen bakom Bromma blocks. Igenbommad och öde innanför sin trånga inhägnad.

Villan, som i maj 2022 flyttades från sin dåvarande plats vid Karlsbodavägen i Mariehäll till en tillfällig plats vid Gårdsfogdevägen i samma stadsdel, syns i dag av många bilister på Ulvsundavägen längs Bromma blocks.

Villan, som i maj 2022 flyttades från sin dåvarande plats vid Karlsbodavägen i Mariehäll till en tillfällig plats vid Gårdsfogdevägen i samma stadsdel, syns i dag av många bilister på Ulvsundavägen längs Bromma blocks.

Anders Gustafsson

– Gula villan är en byggnad som tilltalar folk. Om staden är öppna för förslaget att flytta den vore jag jätteglad, säger Harald.

Vad säger du om folk skulle påpeka att du bara handlar i egen sak?

– Då säger jag, engagera er själva.

Harald förbereder nu som bäst att skicka in ett förslag om flytten till staden.

Harald Walczok.

Harald Walczok.

Filip Magnusson

I området där Gula villan tidigare låg planeras för cirka 770 nya bostäder.

Park, lekplats och torg är på gång och sprängningarna i södra Mariehäll ska ta slut i mars.

Kaféet i villan stängdes 2021 på grund av stadens utveckling av Mariehäll.

"Får titta på det"

Stadens ursprungliga plan har varit att Gula villan ska flyttas till en plats någonstans i Mariehäll med omnejd.

– Det finns ingen möjlighet att flytta tillbaka villan till sin ordinarie plats. Däremot vore det ju fint att ha den i området på något sätt, säger Elisabeth Lindvall, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Gula villan.

Gula villan.

Anders Gustafsson

Hur ser ni på en flytt av huset till Hässelby?

– Jag har inte hört om att vi fått in något förslag om det, så det kan jag inte kommentera. Men man får väl komma in med ett förslag, så får vi titta på det.

Är det inte risk att villan bara förfaller nu?

– Vi har en utredning som pågår. Huset används inte, och dörrarna är låsta. Men nej, vi har ingen klar ny plats i dag.