Den personal som gör individuella medicinska bedömningar vid Hägersten-Älvsjös äldreboenden har inte alltid rätt kompetens och behärskar inte alltid svenska tillräckligt bra.

Det här är en allvarlig brist, menar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som ger stadsdelsförvaltningen kritik även på andra områden. Ivo slår till exempel ner på dålig personalkontinuitet och bristfällig dokumentation av den vård som ges.

Dessutom menar Ivo att läkemedelshanteringen inte alltid är patientsäker. Orsaken är att personal utan rätt utbildning ibland ger äldre läkemedel.

Ingen överraskning

Kritiken kom inte som en överraskning, berättar Eva Alama, avdelningschef för stadsdelens äldreomsorg.

– Vi är medvetna om de områden där vi behöver förbättra oss och det pågår ett systematiskt arbete med det. Språksatsningar pågår till exempel sedan flera år och vi ger stöd både till legitimerad personal och till omsorgspersonal för att de ska dokumentera vården på rätt sätt, säger hon.

Många har fått kritik

Hägersten-Älvsjö stadsdel är långtifrån ensam om att kritiseras av Ivo, för den medicinska vården på äldreboenden. Myndigheten gjorde en fördjupad granskning av denna vård i 283 kommuner under 2022–2023 och många får liknande kritik – som osäker läkemedelshantering, för låg kompetens, för dåliga svenskakunskaper, dålig tillgång till läkare, brister i dokumentationen och låg personalkontinuitet.

– Pandemin har påverkat arbetssituationen på äldreboendena, med hög sjukfrånvaro som påverkat rutinerna. Nu handlar det om att komma tillbaka, utveckla och förbättra, säger Eva Alama.

Viktiga samtal

Ivo gjorde sitt fysiska besök i Hägersten-Älvsjö under januari 2023. Tillsynsbeslutet, med kritik och krav på förbättringar, kom i slutet av mars.

Ännu en sak som Ivo då kritiserade var vården i livets slutskede, som inte alltid sker enligt regelverket. Samtidigt konstaterade Ivo att ett förbättringsarbete redan pågick, till exempel med brytpunktssamtalen. Det är samtal om vård i livets slutskede, där läkare, boende och/eller närstående ska vara med.

– Vi fick kritik av Ivo, men också cred för att vi redan arbetade med förbättringar inom flera områden där brister konstaterades, säger Eva Alama.