Stadens planer på en ny multifuntktionshall vid Sundbybergs IP har tidigare fått läggas på is eftersom prognosen visade att notan på en sådan skulle landa på minst 800 miljoner kronor.

Nu riktar staden blickarna mot Örvallen igen för en ny idrottsanläggning. Kommunstyrelsen har godkänt att detaljplanearbetet ska påbörjas för en ishall och minst en uppvärmd fotbollsplan i området.

Två isrinkar

– Idrotten är Sundbybergs största folkrörelse och mycket prioriterad. Det här är redan ett starkt idrottsområde, men det blir ännu bättre genom de här planerna, säger Johan Storåkers (L) kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I hallen planeras det för två isrinkar (en med läktare) för hockey, konståkning och allmänhetens åkning. Utanför hallen blir det fotbollsplaner, varav minst en blir uppvärmd för spel året om. En plan som i så fall värms av spillvärme från ishallen.

Även curlingbanor kan bli aktuella att bygga bredvid rinkarna i ishallen. Sporterna har valts ut utifrån en priolista som Idrottsalliansen i Sundbyberg har tagit fram där ishall och fotboll året om ligger etta och tvåa.

Platsen ej bestämd

Exakt var anläggningen skulle hamna på Örvallen, eller hur alla nuvarande delar av vallen påverkas, är för tidigt att säga enligt Johan Storåkers. Även om han säger att så mycket av nuvarande idrotten som möjligt ska behållas.

När den nya idrottsanläggningen kan invigas är också för tidigt att säga, men kommunalrådet betonar vikten av att komma igång med detaljplanearbetet så fort som möjligt

– Det känns skönt att kunna gå vidare med det här nu för idrottsrörelsen är värd nya anläggningar, säger Johan Storåkers.

Planer på damm

I området kring Örvallen vill staden också se över möjligheterna att bygga en dagvattendamm och spillvattenverksamhet. Något som behövs för öka kapaciteten att ta hand regnvatten som faller ner på hårdytor när allt fler ytor exploateras, samt spillvattnet från alla nuvarande och framtida hushåll i hela Sundbyberg.

– Det är viktigt att komma i gång med idrottshallen, men vi måste också komma i gång med vatteninsatserna, säger Stefan Bergström (C), exploateringskommunalråd.

Han berättar att staden har intentioner att göra något roligare av dagvattendammen – likt den dagvattenpark som finns i Enköping och som även fungerar som en plats för rekreation.

– Det kan vara att det går spångar och broar mellan vattnet och någon liten ö mitten. Och att man jobbar med växtligheten, säger Stefan Bergström.