Paddor lever farligt när de vandrar från sina övervintringsplatser ner till Mälaren varje vår. Risken att de blir överkörda är stor och därför brukar Mälaröarnas naturskyddsföreningen ta kvällsvandringar under våren för att rädda djuren undan bilarna.

– De kommer i skymningen och följer sina gamla vandringsstråk, år efter år. De yngre följer de äldre, säger Bo Nylén, som nyligen lämnade posten som ordförande i föreningen.

Skyltar för trafiken

Sådana stråk finns bland annat i Lunghagen och Skärvik och där finns det nu skyltar uppsatta för att uppmana bilister att vara försiktiga.

– Det finns stråk på andra håll också, till exempel nere vid Jungfrusund, men där är de inte lika utsatta för hög trafik på liten yta, säger Bo Nylén.

I år hade paddvandringen precis hunnit börja när vinterns plötsliga återkomst satte stopp för den.

– Men nu är de igång igen.

Och den plötsliga kylan knäckte inte paddorna?

– Nej för sjutton, de är hårdhudade. De går in och gömmer sig och sänker sin kroppstemperatur. De är svåra att ta kål på. Det är trafiken som är faran.