Ser man till hela Solna var det 77,7 procent som röstade i kommunvalet. Det är en minskning från förra valets 82,5 procent.

Skillnaderna är stora – i studenttäta Kungshamra röstade färre än hälften. I Hagalund låg valdeltagandet på runt 60 procent, i Råsunda och Frösunda 85 procent.

Det minskade valdeltagandet slår hårdast mot kommunvalet. I många av Solnas distrikt röstar betydligt fler i de andra två valen.

I Järvastaden röstade exempelvis nära 90 procent i riksdagsvalet men bara 74,2 procent i kommunvalet.

Stor in- och utflytt

Ett annat område som sticker ut är Huvudsta östra, ett distrikt med 2 100 invånare med Västra skogen i söder och Pampasparken i norr.

Här röstade bara 51,1 procent i kommunvalet, medan 77,6 procent röstade på riks. Ett mönster som upprepat sig flera valår.

När Mitt i Solna knallar runt i kvarteren tycker de flesta att det är konstigt.

– Jag tycker det pratas mycket lokalpolitik här. Folk har varit så missnöjda med skolnedläggningarna. Varför inte rösta i alla val när man ändå är i vallokalen? frågar sig väljaren Annika.

Joel och Sara Halde har varsin teori.

– Folk bor inte så länge här. Det flyttar hit barnfamiljer som bor här i några år tills andra barnet kommer. Sen flyttar de vidare. Då kanske man inte tycker det känns så viktigt att sätta sig in i det lokala, resonerar Joel.

– Jag tror inte alla fattar skillnaden mellan valen, att det är så mycket som avgörs i kommunen, tror Sara.

Valdeltagandet på analys

Det minskade valdeltagandet – och att färre röstar i kommunvalet – är något som nu ska undersökas.

– Vi ska göra en analys och behöver invänta den. Men det man kan säga är att innan den nya vallagen med avskärmningar av valsedlar klubbades flaggade både Valmyndigheten och Riksrevisionen för att det kunde påverka valdeltagandet negativt, säger Elin Vrij, kanslichef på stadsledningsförvaltningen.

Kan köer ha fått folk att vända i vallokalen?

– Vi hade köer i vissa lokaler uppemot en timme. Däremot upplevde inte röstmottagarna att väljare ”gav upp” utan mer att väljare kommit tillbaka senare.

Elin Vrij säger att staden har gjort flera insatser för att öka valdeltagandet – med infoskyltar, extra öppet i förtidsröstningslokalerna, inlägg i sociala kanaler och en valtelefon.

– Vi har också lagt mycket fokus på att utbilda våra röstmottagare i service och bemötande för att väljarna ska få rätt svar i lokalerna, säger hon.