Det ena ska ligga under Essingeleden, vid tidigare bussdepån, och ha 340 platser.

Det andra, också med 340 platser, ska ligga under Stadshagens IP och ingår i det stora förtätningsprojektet.

https://www.mitti.se/nyheter/stadens-krisdrag-stryker-halften-av-bostaderna-i-hornsberg/repuko!1FUj9i51xSSkHMjUAKfw/

Nyligen klubbades ett inriktningsbeslut hos Stockholm stads parkering om att gå vidare med investeringarna som i dagsläget beräknas till 168 respektive 206 miljoner kronor. Men det dröjer innan det är dags att ställa kärran där.

Garaget under Essingeleden beräknas stå klart 2026 och under Stadshagen 2028.