– Jag bodde på Vanadisvägen när jag pluggade. Det är ett väldigt vackert och trevligt område men det har alltid känts lite underutnyttjat. Det finns en dold potential här, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Citybanan och Hagastadens framväxt har fått fler att röra sig till fots vid Vanadisplan. I dag går nästan 14 000 personer på Vanadisvägen varje dag, enligt trafikkontoret.

På Gävlegatan räknas 9 200 och 3 400 på Hälsingegatan. På den senare räknas antalet gående fyrdubblas.

Nu vill det rödgröna styret rusta gatorna för den ökande gångtrafiken genom att jämna och bredda gångbanorna.

– Man behöver rusta upp och skapa förutsägbara, tydliga och trygga gångstråk.

Fler fötter. Vanadisplan ska föra tankarna till Place de la Bastille i Paris, hoppas trafikborgarråd Lars Strömgren (MP).

Fler fötter. Vanadisplan ska föra tankarna till Place de la Bastille i Paris, hoppas trafikborgarråd Lars Strömgren (MP).

Trafikkontoret Stockholms stad

Gå över rondellen

På delar av Gävlegatan och Vanadisvägen ska beläggningen bytas ut, lyktstolpar tas bort och gatubelysningen hängas upp mellan husen för att få mer yta.

Gångbanorna ska fortsätta i samma nivå när de korsar bilvägen, vilket innebär att till exempel barnvagnar och rollatorer inte får någon trottoarkant att ta sig över, samtidigt som det blir tydligare för bilar att de måste ge gående företräde.

Gångbanan fortsätter även genom rondellen, vilket ska få fler att gå över den. Det ska också sättas upp lyktstolpar i den.

– Den här typen av rondeller kan lätt bli avskurna öar men i och med gångflödet tror jag ytan kommer nyttjas av fler som kanske sätter sig och vilar i solen eller så. Det blir en torgbildning. Jag tror fler kommer känna att det är naturligt att stanna upp.

Blir som Kungsgatan

När Hagastaden är klar beräknas 33 000 gå på Vanadisvägen varje dag, och 18 400 på Gävlegatan.

”Detta kan jämföras med ett flöde på 22 000–34 000 gående per dygn på Vasagatan mellan Centralstationen och Kungsgatan”, skriver trafikkontoret. Totalt beräknas projektet kosta 30 miljoner kronor.

Mer liv i området

Två p-platser på Vanadisvägen tas bort och ersätts med snedställda platser på sidogatorna. Bilister ska i övrigt få samma plats som tidigare. Förhoppningen är att skapa mer liv i området i form av till exempel uteserveringar och kaféer.

– Vi tror att det här är en efterlängtad satsning för gångtrafikanter. Jag kan tänka mig att de på morgonen har bråttom till pendeln men på eftermiddagen kanske folk slår sig ner på vägen hem. Jag ser framför mig att det påminner lite om Place de la Bastille i Paris och ser fram emot att kunna sitta här i solen en fredag eftermiddag om några år.