Ekar och groddjur är särskilt viktiga för ekosystemen i Stockholm. Därför vill Stockholms stad satsa 20 miljoner kronor på att ge extra omsorg till dessa arter.

På flera platser i söderort och västerort ska staden plantera nya ekar. Samtidigt ska de gamla ekarna tas bättre om hand, till exempel genom att röja sly runt om eftersom de trivs bättre om de får stå luftigt.

Allt enligt ett förslag som väntas bli klubbat i trafiknämnden nästa vecka.

– Ekar är väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. På en enda ek kan det leva 1000 olika arter, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Daniel Helldén och Katarina Luhr vid Perstorpsvägen i Sköndal.

Daniel Helldén och Katarina Luhr vid Perstorpsvägen i Sköndal.

Stefan Källstigen

Även grodornas livsmiljöer ska förbättras på ett antal platser i staden. I Riksby och i Grimsta ska staden anlägga dammar och göra det lättare för groddjuren att övervintra.

Och under Perstorpsvägen i Sköndal vill staden bygga en grodtunnel.

– Vägar som är barriärer för människor är barriärer även för grodorna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Hur kan man veta att grodorna använder tunneln?

– Man har sett att det dödas färre djur på vägarna där det finns olika slags fauna-passager, till exempel tunnlar och broar, säger Katarina Luhr.

Befintlig grodtunnel i Stockholms stad.

Befintlig grodtunnel i Stockholms stad.

Stockholms stad

Även groddjuren fyller en speciell funktion i ekosystemet. Eftersom de är känsliga arter fungerar de som en indikator på om naturen mår bra, förklarar Katarina Luhr.

– Det är viktigt att värna arter även i stadsmiljöer, inte bara på landsbygden, säger hon.

Satsningarna på ekar och groddjur utgör etapp 3 av satsningen Grönare Stockholm.