Totalt 7 500 nyanlända omfattas av anvisningar till Sverige 2022. Ungefär en fjärdedel, 1 795, kommer till någon av Stockholms läns 26 kommuner.

Anvisningarna görs med stöd av bosättningslagen, som innebär att kommuner ska ta emot och ordna bostad till dem som anvisas.

– Bosättningslagen har över tid bidragit till att jämna ut mottagandet mellan såväl kommunerna i Stockholms län som mellan länen, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare vid länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/afghanistans-ambassador-efter-talibanernas-aterkomst-vi-arbetar-vidare/repuhz!bJ4g6v20wOqn1YcKF5oSSw/

Lägsta antalet

Stockholms län skiljer sig åt från landet som helhet genom att en stor andel av länets kommuner erbjuder anvisade nyanlända tidsbegränsade bostadskontrakt. Länets mottagande på anvisning är nu det lägsta sedan bosättningslagens införande.

– Länsstyrelsen fortsätter att följa i vilken omfattning nyanlända som anvisats till länet också bor kvar efter några år samt hur flyttar kan påverka möjligheten till arbete, säger Elin Blomberg, utvecklingsledare vid länsstyrelsen.

Uppemot hälften av de nyanlända som kommer till Sverige är barn och ungefär två tredjedelar är kvotflyktingar.

https://www.mitti.se/nyheter/kommunen-tar-emot-ambassadanstallda-fran-afghanistan/repuhD!l4JmjuXWcwu84pfedx2RRQ/