Förskolan ska ligga intill Bergfotens skola på mark där det i dag är gård och parkering. Kommunstyrelsen har klubbat detaljplanen och barn- och utbildningsnämnden sköt nyligen till mer pengar för bygget.

– Det finns ingen politisk oenighet så jag räknar med att förskolan byggs, säger Klara Watmani (S), nämndordförande.

Det blir den första nya kommunala förskolan sedan Vattenhjulet. Också Bergfotens förskola blir en konceptförskola i två våningar.

Tar emot max 160 barn

En konceptförskola är till exempel byggd i trä, har ett hållbarhetsfokus, flexibla lokaler och barngrupper på max 12 till 15 barn. Förskolan kommer att ta emot som mest 160 barn, enligt Watmani.

– Jag förstår att man kan reagera med "oj, vad många barn". Vad som är intressant, tycker jag, är i stället antalet barn i varje barngrupp. Konceptet möjliggör mindre grupper, säger hon.

I centrumområdet behövs fler förskoleplatser. En avdelning försvann från Galaxen i och med ombyggnaden av Njupkärrs skola och Stimmets förskola har flyttat till Vattenhjulet efter skolbranden.

– Vi behöver täcka upp för förlorade platser och även om det föds färre barn ser vi dessutom ett fortsatt behov av fler platser i området.

Kritik mot gårdens yta

Förskolegården når upp till Boverkets rekommendationen på total frityta men får mindre yta per barn än riktlinjen, något som ifrågasatts av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Vänsterpartiet.

– När vi räknar på gårdsyta räknar vi också på kringliggande miljöer. Förskolorna har generellt god tillgång till lekytor. Bergfotens förskola är inget undantag och ligger även i anslutning till naturområden som kommer att nyttjas. Det blir en rolig gård med större variation och mer kuperad mark för naturlek. 

I dag finns en mindre förskolan i skolans lokaler. Skolan får flera klassrum fria när förskolan flyttar.

– Det blev två bra beslut i ett. Skolan får mer lokaler och vi får en ny förskola. Skolan behöver mer utrymme för barn i behov av särskilt stöd, Klara Watmani.

Enligt en preliminär prognos kan förskolan öppna i början av 2026.