Norr Mälarstrand är utpekat som primärt cykelstråk i stadens cykelplan, redan 2018 åtgärdades den västra delen av stråket på olika sätt.

Men den östra delen mellan Kungsholms torg och Stadshuset har fortfarande för smala cykelbanor, enligt staden.

– Nu fortsätter breddningen som började 2018 för att säkerställa att cyklister kommer fram. Men också för att minska konflikter mellan de som cyklar, parkerar och går, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Sträckan i fråga är drygt 500 meter lång och den dubbelriktade cykelbanan där föreslås breddas till 4,5 meter. I dag ligger den på mellan 2,5 och 3 meter.

– Inte bara de mest inbitna cyklisterna utan även barn och gamla ska känna sig trygga. Därför behöver banorna hålla cykelplanens breddmått.

Prioritera mer

Körfälten för bilar smalnas av från cirka 8,5 till 6,5 meter. Antalet körfält behålls dock och enligt staden ska inte framkomligheten för motorfordon påverkas.

Dessutom skapas 40 centimeter i form av skyddsavstånd till det räcke som skiljer parkeringar och cyklister från varandra längs sträckan.

Projektets totala summa beräknas hamna på 48 miljoner kronor.

– Infrastruktur kostar mycket pengar och så fort man gräver i Stockholm kostar det. Inte minst sedan råvarupriserna stigit och byggindex har gått upp, säger Lars Strömgren.

– Därför behöver vi prioritera mer än vi gjort tidigare, och det här är ett stråk som prioriteras då många rör sig här.

Varför räcker det inte med cykelbanorna som redan finns på sträckan?

– När man planerar för infrastruktur är det så att "bygger man så kommer de". Bredare cykelbanor gör att fler cyklar. Vi märker att fler från söderort har upptäckt cykling och det ska vi andra stockholmare vara glada för eftersom de då inte sitter på t-banans gröna linjen eller kör på Essingeleden.