Den 10 december väntas trafiknämnden ta beslut om att bygga 150 nya fysiska farthinder för bilar i Stockholm. Framför allt i anslutning till skolor och förskolor.

Syftet är att se till att bilisterna håller hastigheten, och därigenom förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

– Om en oskyddad trafikant blir påkörd i en hastighet över 30 kilometer i timmen är sannolikheten att dö väldigt mycket högre, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén.

Bussarna kan passera

Hindren kommer att utformas på olika sätt. Dels genom upphöjda övergångsställen, dels genom att körbanan smalnas av. Men framför allt handlar det om så kallade busskuddar som är nersänkta i körbanan.

Busskuddarna fungerar så att bussar kan passera med hjulen på var sin sida, medan bilar som inte är lika breda måste passera över hindret.

– Det är ett sätt att förbättra bussförarnas arbetsmiljö, det blir mindre guppigt då, säger Daniel Helldén.

150 miljoner kronor

På Östermalm berörs åtta gator (se fakta).

Hela satsningen beräknas kosta 150 miljoner kronor. Förutom farthindren ingår i projektet även ny belysning och åtgärder för bättre tillgänglighet. Till exempel att jämna ut kantstenar så att det blir lättare att ta sig fram med rullstol, och att anpassa strukturen på olika ytor så att de blir lättare att identifiera för synskadade.

– Det kan vara att göra underlaget lite knottrigt så man känner var övergångsstället är, säger Daniel Helldén.

Betyder de här förändringarna att gående och cyklister får det bättre på bilisternas bekostnad?

– Det är klart att det påverkar de som kör bil. Men det handlar om att öka säkerheten för alla i trafiken, och det tror jag att alla i grunden vill, säger Daniel Helldén och fortsätter:

– Om alla bilister höll hastighetsgränsen skulle vi inte behöva bygga några fartgupp.