Bergiusdalen, det öppna stråket mellan Naturhistoriska riksmuseet och Lappkärret, domineras idag av den breda gatan Bergiusvägen. Där vill en grupp från Förbundet för Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Vetenskapens hus gräva upp ett av körfälten för att få mer mark till den gröna oas de vill skapa på platsen.

– Vi tänker oss odlingslotter, som även testar framtidens matväxter, en fruktträdgård och skogsträdgård, blomstermattor och ett kafé som serverar grönsaker som odlats på platsen. Nästan som i Vinterviken i södra Stockholm, berättar Märtha Angert Lilliestråle, vice ordförande på Förbundet för Ekoparken.

Bra för bin, bra för jorden

Bakgrunden till projektet är en strävan om att stärka den biologiska mångfalden i Nationalstadsparken och att skapa bättre förhållanden för pollinerande insekter som det finns för lite av i området. Odlingarna, som ska drivas på ett traditionellt, ekologiskt vis, är dessutom bra för jorden, menar Märtha Angert Lilliestråle.

– Det motverkar utarmningen av myllan. Det här ligger i takt med vad både jorden och människorna behöver.

50 procent av kostnaderna är tänkta att finansieras genom medel som länsstyrelsen fått för att kompensera för skador som uppstod i Nationalstadsparken när man grävde ett schakt under arbetet med Norra länken. Resten står parterna för själva.

Redo med fröer

Under 2020 har arbetet stannat av lite på grund av ekonomiska konsekvenser av corona-pandemin. Men Märtha Angert Lilliestråle hoppas att de ska komma igång ordentligt under våren 2021.

– Vi behöver också göra en jordanalys eftersom det kan finns fyllnadsmassor inte lämpliga för odling under vägen. Men vi är redo med fröerna, säger hon.