Björn-Eric Lindh, 85, kom till S:t Görans sjukhus akutmottagning med urinvägsinfektion och sepsis (blodförgiftning), lades in och behandlades med antibiotika direkt i blodet.

Men redan efter fem dagar fick han komma hem till bostaden i Vasastan – fortfarande inskriven på medicinkliniken.

Det var möjligt genom ett försöksprojekt med en virtuell akutvårdsavdelning i samarbete med företaget Medoma.

Ville hem

Företaget, med egna sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och sjukgymnast, erbjuder de patienter som vill, och bedöms vara lämpliga, att fortsätta vårdas i hemmet.

Och Björn-Eric ville hem, till Gun, hustrun sedan 61 år.

– Det är obekvämt på sjukhus, och smala sängar, säger han.

I åtta dagar har sjuksköterskor kommit hem och gett antibiotika intravenöst, tre gånger om dagen.

– Superbra, det är bättre att vara hemma, och tryggare, säger han, och berättar att sjukgymnasten nu varit här och gett honom ett träningsprogram.

– Hon var en riktig glitterpinne! konstaterar han nöjt.

Rond på paddan

Varje förmiddag går läkaren rond, patient för patient, via en ipad. Björn-Eric tycker att det är lugnare än en rond på sjukhuset, och ger mer tid för samtal och frågor.

Anna Liljegren, sjuksköterska och enhetschef vid Medoma, tycker att vårdformen sker mer på patientens villkor, och blir personligare.

Samtidigt avlastas medicinklinikens vårdavdelningar, och kan slippa överbeläggningar.

– Jag tror att det här kan bidra till kompetensförsörjningen, och att man får behålla sina sjuksköterskor. Det är en ny vårdform som är attraktiv och flexibel, säger hon.

Frigör vårdplatser

Den virtuella avdelningen har sex vårdplatser. Hittills har 115 patienter fått vård sedan projektet startade i oktober, och sjukhuset har avlastats med över 400 vårddygn.

Medoma är en underleverantör till sjukhuset, och den ekonomiska effekten utvärderas nu.

Med mer utvecklad teknik, och i större skala, kan vårdformen vara en lösning för att klara en ökande befolkning med en större andel äldre, tror de.

Henrik Bjärtun, läkare och en av grundarna, säger att "hospital at home" är internationellt beprövat.

– Jag tror att alla sjukhus kommer att ha virtuella vårdavdelningar. Alternativet är att bygga nya dyra sjukhus, säger han.