I årets budget utökar den grönblåa majoriteten arbetet med ordningsvakter och lägger ytterligare 15 miljoner, totalt 95 miljoner kronor. Fem miljoner av dessa ska gå till ett nytt pilotprojekt med väktare som ska patrullera främst de platser där staden nobbats ordningsvakter av polisen, något SVT var först att rapportera om.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-plan-satta-in-vaktare-i-hornsberg/reptlc!QvrcDCHQWn3mM9hk3@InYQ/

Ett sätt att komma runt dagens lagstiftning enligt trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) som ser väktarna som ett komplement till ordningsvakterna precis som de är till polisen.

För väktare kräver inte tillstånd som ordningsvakter och kan verka överallt, men har heller inte samma polisiära befogenheter utan får ingripa som gemene man (se fakta). Stadens väktare kommer dock att genomgå samma tre veckors utbildning som ordningsvakterna gör.

Men Slottner är övertygad om att de kommer höja trygghetskänslan och påpekar att ytterligare en fördel är att de kan jobba senare, till 03 och 04, jämfört med ordningsvakter vars arbetstider ofta är begränsade till 23 eller 24 enligt tillstånden.

– Det är uniformerad personal och även om de inte har polisiära befogenheter kommer de stå i direktkontakt med ordningsvakter och polisen och kan tillkalla dessa om det uppstår ordningsstörningar eller brottslighet. De kommer bidra till att skapa trygghet, säger Erik Slottner.

Totalt handlar det om tre patruller, sex väktare, som ingår i projektet och de har redan startat att patrullera.

Sex väktare för alla platser ni inte får ha ordningsvakter, kommer det räcka?

– Vi kommer inte ha heltäckande närvaro på alla platser där vi nekats ordningsvakter, men eftersom det är en ny satsning är det klokt att börja i mindre skala. Sedan får vi ta ställning till om vi ska utöka, samtidigt vill vi inte minska på ordningsvakterna, säger Erik Slottner och uppger att de kommer att fortsätta att ansöka om fler platser och utöka antalet ordningsvakter.

– Jag hoppas mycket på utredningen kring en ny ordningsvaktslag som ska presenteras i maj. Beroende på vad som sägs där så kommer det påverkar hur vi jobbar vidare.