På onsdagen satte staden igång med arbetena på Surbrunnsgatan. En gata som på vissa delar bara har en 40 centimeter smal cykelbana – som dessutom går mitt i trottoaren.

– Nu ska vi göra om och göra rätt, säger Alija Vranjkovina, projektledare vid trafikkontoret.

På den här delen av Surbrunnsgatan är cykelbanan 40 centimeter på vissa delar och går mitt i trottoaren.

På den här delen av Surbrunnsgatan är cykelbanan 40 centimeter på vissa delar och går mitt i trottoaren.

Google maps

Första etappen blir mellan Norrtullsgatan och Sveavägen. Här ska stadens entreprenör fräsa asfalt och lägga om kantstenen på trottoaren där den nuvarande cykelbanan ligger.

Men det är inte så enkelt som att cykelbanor breddas på Surbrunnsgatan. Nej, gatan blir Stockholms första cykelgata.

– Det här har vi inte testat i Stockholm tidigare. Det är däremot vanligt i flera andra länder, exempelvis Nederländerna.

Röd asfalt

Kort sammanfattat är en cykelgata en gata för blandtrafik där övrig trafik rättar sig efter cykeltrafiken. För att göra det tydligt kommer asfalten att färgas röd.

– Innan vi skyltar om ska vi informera stockholmarna på olika sätt. Den röda asfalten ska göra att bilisterna blir mer uppmärksamma och tar hänsyn till cyklister.

Får väja vid Sveavägen

En cykelgata betyder bland annat att hastigheten på gatan är begränsad, att fordon som kör in på gatan har väjningsplikt och att motordrivna fordon ska anpassa sin hastighet efter cykeltrafiken.

I större korsningar, som vid Sveavägen, kan dock inte cyklarna ges företräde av säkerhetsskäl.

Parkering försvinner

Hela Surbrunnsgatan ska vara omgjord före årsskiftet. Under arbetets första etapp försvinner ett gäng p-platser på ena sidan av Surbrunnsgatan mellan Norrtullsgatan och Hagagatan.

När allt är klart försvinner 15 p-platser permanent. En del av dessa kompenseras genom att fler p-platser ska skapas mellan Frejgatan och Vanadisvägen.

– Vi har försökt att inte påverka antalet parkeringsplatser mer än nödvändigt, säger Alija Vranjkovina.

Lars Strömgren (MP) tror att Surbrunnsgatan blir tryggare för cyklister.

Lars Strömgren (MP) tror att Surbrunnsgatan blir tryggare för cyklister.

Klara B Orreteg

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) tror att förändringen ökar tryggheten och säkerheten på Surbrunnsgatan. 

– Det här är ett nytt verktyg för stråk som har många cyklister, men som är för smala för att vi ska kunna anlägga cykelbanor i klassisk utformning på båda sidor. 

23 miljoner

23 miljoner kronor kommer omdaningen att kosta. Lars Strömgren tycker att investeringen är väl motiverad då det redan fanns ett behov av att få till bättre beläggning på Surbrunnsgatan. 

Men också för att projektet innefattar att ordna genomgående gångbanor vid sex olika ställen av gatan, vilket innebär att trottoaren fortsätter över korsningen. 

– Jag är övertygad om att det bidrar till ett mer levande butiksliv när fler flanörer och cyklister får upp ögonen för Surbrunnsgatan. Jag tror det här är början på ett nytt levande stadsmiljöstråk.