Sigtuna

Utifrån gatan ser det ut som vilket hus som helst. Men innanför portarna känns historiens vingslag och där finns rum efter rum fyllda av fynd från en tid som flytt.

– Vi flyttade hit 2014. Det är klimatiserade rum så varje rum har olika klimat för de olika föremålen. Metall vill ha det väldigt torrt och läder och trä fuktigare, säger Anders Söderberg, arkeolog.

Satus. Att kunna visa upp en ståtlig kam var en forntida statusmarkör.

Satus. Att kunna visa upp en ståtlig kam var en forntida statusmarkör.

Stefan Källstigen

Rummen är utspridda i två plan och lokalen har de senaste åren dragit andras blickar till sig.

– Det är en toppmodern anläggning. Andra museer har varit här och tittat på hur vi har det, säger han.

Reglerat. Bland fynden finns betar från valrossar från Grönland. I dag är handel med sådana fynd strängt reglerat internationellt.

Reglerat. Bland fynden finns betar från valrossar från Grönland. I dag är handel med sådana fynd strängt reglerat internationellt.

Stefan Källstigen

Lokalhistoria

På plats finns omkring 160 000 olika objekt. Allt noga sorterat i antingen hyllsystem med fack och lappar med nummer eller i egna lådor märkta med exempelvis fyndplats eller särskild utgrävning.

– I stort sett allt här har hittats i Sigtuna. Ibland har det kommit från allmänheten, säger Anders Söderberg.

Delar. På delar av en dopfunt som finns i arkivets stenrum går att urskilja delar av ett lejon.

Delar. På delar av en dopfunt som finns i arkivets stenrum går att urskilja delar av ett lejon.

Stefan Källstigen

Förutom uppmärkning görs regelbunden inventering och stickprovskontroller varje år för att säkerställa att allt ligger på sin rätta plats.

– Ibland om något är borta kan det hända att föremålet är utlånat till forskning. Ibland lånar vi ut föremål till utställningar på andra museer, några fina saker är till exempel utställda i Tyskland just nu. Ibland gör vi utlån till forskare, men det är vanligare att de kommer hit och forskar, säger han.

Separerat. Sigtuna museums magasin låg tidigare i anslutning till museet, men sedan några år har de nya mer anpassade lokaler strax utanför stan.

Separerat. Sigtuna museums magasin låg tidigare i anslutning till museet, men sedan några år har de nya mer anpassade lokaler strax utanför stan.

Stefan Källstigen

Stora delar av fynden har påträffats i samband med större utgrävningar och även om alla rum har sin speciella historia finns ett rum med en alldeles särskild historia, nämligen levnadshistoria från mellan 800 och 900 människor.

– Gamla skelett som hittats tas om hand. Mer än hälften av alla skelett här är kompletta, säger Anders Söderberg.

Vördnad. I ett av rummen finns mänskliga skelettdelar som hittats vid utgrävningar. De delar som hör ihop är samlade i en låda som märkts upp. I rummet tycker arkeologen Anders Söderberg att det är extra viktigt at visa vördnad.

Vördnad. I ett av rummen finns mänskliga skelettdelar som hittats vid utgrävningar. De delar som hör ihop är samlade i en låda som märkts upp. I rummet tycker arkeologen Anders Söderberg att det är extra viktigt at visa vördnad.

Stefan Källstigen

Välsignade av kyrkoherden

Skeletten som förvaras är så gamla att det inte finns något eller någon som kan identifieras.

Vanligt. Flera fynd av det som använts som skridskoskenor finns i arkiver.

Vanligt. Flera fynd av det som använts som skridskoskenor finns i arkiver.

Stefan Källstigen

När magasinet flyttade in i lokalerna hölls en liten extra ceremoni där dessa fynd förvaras och kyrkoherden kom för att välsigna rummet och skeletten. Men helt okontroversiellt är skelettsamlingen inte. Det finns de som menar att mänskliga kvarlevor ska ner i jorden igen.

– Det finns en löpande diskussion i museivärlden om det. Jag tycker att det ger så mycket till forskningen och att rummet är en stilla plats där de får respekt och får vara i fred, säger Anders Söderberg.

Sparat. Även mer moderna delar av Sigtuna finns i magasinet, exempelvis de här gatuskyltarna från centrala Sigtuna

Sparat. Även mer moderna delar av Sigtuna finns i magasinet, exempelvis de här gatuskyltarna från centrala Sigtuna

Stefan Källstigen

Magasinet är stängt och larmat och det finns inga öppettider för besök. Men allmänheten kan i vissa fall få tillträde till hemligheterna.

– Fynden tillhör det svenska kulturarvet och det går att boka en privat visning för sällskap, säger Anders Söderberg.

Delas. Varje vecka delar Sigtuna museum ett föremål på Facebook under rubriken "Veckans fynd". Arkeologen Anders Söderberg väljer bland föremålen, fotar och skriver några rader om föremålet, var det hittats och dess historia.

Delas. Varje vecka delar Sigtuna museum ett föremål på Facebook under rubriken "Veckans fynd". Arkeologen Anders Söderberg väljer bland föremålen, fotar och skriver några rader om föremålet, var det hittats och dess historia.

Stefan Källstigen

Vissa föremål har daterats så tidigt som på stenåldern runt år 2000 före Kristus. Men även betydligt yngre föremål finns i samlingen.

– Vi har fynd från 1960- och -70-talen här. Vid en grävning hittade vi en leksaksbil som vi sparade, säger han.

Vad tycker du är tjusningen med att jobba bland alla gamla fynd?

– Närheten till föremålen och att jag lär mig något varje dag, säger Anders Söderberg.

Modern. Även fynd från 1900-talet finns i arkivet. Här bland annat koppar och kannor från omrking 1930.

Modern. Även fynd från 1900-talet finns i arkivet. Här bland annat koppar och kannor från omrking 1930.

Stefan Källstigen