700 personer.

Så många färre var det som röstade i valkretsen Östra Söderort i årets kommunval, jämfört med 2018. Då ska man veta att befolkningen har ökat kraftigt i området på fyra år.

I flera distrikt i Farstaområdet sjönk valdeltagandet med över fem procent. I distriktet Ågesta Broväg med hela tio.

Sämst på att utnyttja rösträtten var invånarna i valdistrikt Nykroppagatan m.fl. i Farsta. Så var det även förra valet. Då röstade 65 procent i kommunvalet. I år hade andelen sjunkit till 58,5.

– Jag vet inte varför folk här inte röstar. Själv har jag inte röstat på tolv år. Jag tycker inte det gör någon skillnad över huvud taget, säger Mikael Eriksson, 32.

Stadsdelsområdets högsta valdeltagande hittar vi i Olympiaområdet i Tallkrogen med 91,8 procent.

Kjell Backman, Socialdemokraterna, är inte glad när han hör om klyftan som skiljer områdena åt.

– Det är inte bra utifrån ett demokratiskt perspektiv där vi tillsammans ska besluta om vilka som ska styra vår stad. Det är en tråkig utveckling som vi i det politiska etablissemanget måste jobba med – annars förlorar vi vår legitimitet, säger han.

Ville anställa valinformatörer

I en skrivelse inför valet efterlyste Socialdemokraterna och Vänsterpartiet insatser för att höja valdeltagandet i de delar av Farsta stadsdelsområde där det brukar vara lågt.

De föreslog att stadsdelsförvaltningen borde anställa en valsamordnare och flera valinformatörer.

Den grönblå majoriteten nappade inte på det, bland annat med hänvisning till att kommunfullmäktige inte har gett stadsdelarna något sådant uppdrag.

Mitt i frågade Malena Liedholm Ndounou (C), ordförande i Farsta stadsdelsnämnds demokrati-, integrations- och föreningsråd, hur hon ser på det sjunkande valdeltagandet.

”Högst beklagligt”

– Att valdeltagandet sjunkit något och även sedan tidigare ser så olika ut i olika delar av Farsta är något alla medlemmarna i rådet är medvetna om och finner högst beklagligt, säger hon.

– Det är också en fråga vi har diskuterat i rådet och som förvaltningen är medveten om och försöker påverka på olika sätt, säger hon.

Vad har ni i rådet gjort för att höja valdeltagandet?

– Rådet har vare sig budget eller beslutsrätt och kan alltså inte ta beslut om några insatser.