73,5 procent av Väsbyborna röstade i kommunvalet i år. Det är en minskning med 6 procentenheter sedan valet 2018. Hur många som röstat skiljer sig även åt i de olika kommundelarna.

Valdeltagandet har minskat i alla områden, även i Sigma som gått från låga 59,8 procent i valet 2018 till ännu lägre 50,9 procent i årets val. Även i granndistriktet, Väsbyskogen Östra, har valdeltagandet gått ner från 54,6 procent till 45,6, vilket är lägst i hela kommunen.

Vad beror det på? Mitt i tog en sväng till Sigma Centrum och träffade på Csabáne Mihók, 40, med dottern Alexandra, 6, som bor på Hasselgatan. Hon hör till dem som röstat.

– Jag har röstat för att demokratin funkar här. Men det var svårt att välja parti i år.

Csabáne har bott i Väsby i 13 år men kommer ursprungligen från Ungern, där högerpartiet Fidesz har styrt landet sedan 2010 och demokratiska rättigheter inte är en självklarhet.

– Min make har aldrig röstat, han tycker inte att hans röst spelar någon roll. Han är skeptisk till politik och håller sig borta från tidningar och tv. Han blir bara upprörd.

Flera orsaker

Varför valdeltagandet är så lågt i hennes bostadsområde tror hon har flera orsaker.

– Många här har utländsk bakgrund och kommer i vissa fall från odemokratiska länder. Att gå och rösta blir för dem meningslöst, eftersom de inte tror att de kan påverka samhället.

Hon säger också att det knappt märkts i Sigmaområdet att det varit val.

– Jag skulle ha önskat mer information. Sätt upp stora plakat och affischer så att folk förstår att det är val.

Ett annat förslag, som kommer från en förbipasserande Sigmabo, är att sätta upp ett förtidsröstningstält.

– Då tror jag fler skulle rösta. Det handlar om tillgänglighet, folk ger sig inte ner till stationen för att rösta. Det blir för bökigt.

Mer information

Han uppmanar också kommunen att satsa mer på valinformationskampanjer på flera språk.

– Kan regionen ha coronainformation på olika språk borde väl valinformation också finnas på olika språk ute i bostadsområdena.

En som försökte rösta, men enligt egen utsago inte fick, är Muaad Mohammed, 22. Även han bor på Hasselgatan.

– Jag hade inte röstkortet med mig och fick inte rösta. Sedan blev det inte av. Men i förra valet röstade jag, säger Muaad som kommit till Sverige och Väsby från Jemen.

Även i de kommundelar där många brukar gå och rösta har valdeltagandet gått ner i år. I Folkparksområdet, Odenslunda och Östra Fresta Ekeby har 6–7 procent färre valt att använda sin demokratiska rättighet.

Men valdistrikt norra Bollstanäs sticker ut åt andra hållet. Här var valdeltagandet nästan 90 procent (89,7) i årets val, vilket var marginellt mindre än förra valet (89,8).

Över 3 000 fler fick rösta

Vad gäller totalt antal röstberättigade i Väsby så var det i år 36 780, mot 33 893 förra valet. Antalet röstande har däremot legat nästan stilla: 27 028 i år mot 26 911 förra valet.

Det totala antalet som röstat i år är alltså bara 117 fler – trots att 2 887 fler Väsbybor fick rösta.

Det låga valdeltagandet – och övriga aspekter på valet – ska nu gås igenom av kommunens valledningskontor.

– Vi har kunnat konstatera att valdeltagandet varit lägre i Väsby, men ännu inte hunnit analysera varför, säger kanslichef Mattias Näslund och fortsätter:

– Vi har jobbat mycket med tillgänglighet under både förtidsröstning och på valdagen. Vi har även vidtagit åtgärder under förtidsröstningen för att minska trycket, samt hjälpt många rent tekniskt att rösta som inte vetat hur man skulle göra.

På många håll i Sverige vittnas det om långa köer till vallokaler. Så även i Väsby.

– Vi på valkansliet är medvetna om att det har varit långa köer i vissa vallokaler, men vi behöver veta mer om omfattningen och varför de uppstod för att kunna vidta rätt åtgärder inför kommande val.

Valgenomförandet ska utvärderas.

– Nu ska vi se vad som funkade bra och vad vi kan förbättra till nästa val. Valkansliets uppdrag är att göra det så enkelt som möjligt att rösta.