Näckenbadet har varit stängt sedan 2018. Mats Gerdau var glad när han satte grävmaskinens gripklo i simhallstaket den 28 augusti.

Hallen har följt honom sedan han blev kommunstyrelsens ordförande 2013.

”Då tvingades vi tidvis stänga badet för akuta renoveringar. Anläggningen har tjänat ut. Oerhört välbehövligt och välkommet att få en ny modern och fräsch simhall nu”, mejlar han till Mitt i.

Nya Näckenbadet planeras att byggas med källarplan under den befintliga simhallen och under grundvattennivån. Men grundvattnet är förorenat och under bygget måste det ledas bort och regn- och processvatten pumpas ut. Kommunen saknar dock tillstånd från mark- och miljödomstolen.

”Länsstyrelsen, som är den tyngsta remissinstansen, har gett klartecken för de slutliga tillstånd som krävs så jag hyser gott hopp om att mark- och miljödomstolen landar i den slutsatsen också”, skriver Mats Gerdau.

Översvämningsrisk

Länsstyrelsen konstaterade i en rapport förra året att badhuset som ligger knappt 55 meter från Östersjön kommer att svämma över om havsnivån stiger högre än normalt.

Oppositionen har förordat en simhall i Fisksätra i stället.

Kan försenas ytterligare

Men Mats Gerdau ser inga bra alternativa placeringar om domstolarna säger nej till bygget vid Neglingeviken.

”Om det blir ett slutligt och definitivt nej så måste man helt börja om planeringen och kasta tio års arbete i papperskorgen. Det finns inga självklara eller enkla eller billiga alternativa lokaliseringar, vare sig i Saltsjöbaden eller Fisksätra. Om det skulle bli aktuellt så kommer det att krävas en ny detaljplan för den platsen (nuvarande lokalisering har gällande detaljplan för simhall) med omfattande utredningsarbete, miljöprövningar och avvägningar mot riksintressen, grannar och miljökonsekvenser som lär ta flera år”, skriver Mats Gerdau.