Redan innan sommaren flaggade Södertörns fjärrvärme AB (SFAB) för att priserna för att värma upp sina kunders hem kommer stiga avsevärt från och med nästa år. Nu står det klart med hur mycket: 10,9 procent för företag (gruppanslutna bostäder såsom bostadsrättsföreningar och samfälligheter) samt 13,5 procent för privatkunder.

Tidigare år har höjningen aldrig varit över 8 procent. Nästa års rekordstora höjning motsvarar strax över 750 kronor mer per år i fasta kostnader och strax över 100 kronor per förbrukad MWh.

– Vårt pris är kostnadsbaserat, vilket innebär att om våra kostnader ökar så påverkar det priset och senaste året har vi framför allt sett en kostnadsökning på bränslen som vi aldrig varit med om tidigare. Som vi flaggat för redan tidigare så kommer det därför bli en större höjning än vi är vana vid, säger Cecilia Nordin, pressansvarig på SFAB.

SFAB ägs av kommunerna Botkyrka och Huddinge, men har också åtagit sig att leverera fjärrvärme till invånare i Salems kommun.

Anledningen till att priset på fjärrvärme stiger är att priset på biobränsle har stigit sedan kriget i Ukraina bröt ut. Två stora exportörer av biobränsle var just Ryssland och Ukraina, men sedan kriget startade har exporten av biobränsle från de två länderna näst intill upphört vilket har drivit upp priserna i Sverige och resten av Europa.

Oklar framtid

Men det finns ingen risk att någons hus ska stå ouppvärmt i vinter. Det försäkrar Cecilia Nordin.

– Det behöver man inte vara orolig för. Det här kommer inte leda till leveransavbrott av fjärrvärme, säger hon.

Hur länge det kommer se ut så här är en svårt att veta – det är direkt kopplat till omvärldsläget. Ändå kan SFAB se något slags ljus i tunneln.

– Vi kan se signaler på att tillgången på bränslen i Europa ser något bättre ut och vissa bränslen har gått ner något i pris, säger Cecilia Nordin som poängterar att det är svårt att förutspå hur det kommer se ut framåt.