Nya bostadshus i Rissne var på tapeten när politiker och tjänstepersoner nyligen besökte stadsdelens kyrka.

Ett ganska alldagligt samrådsmöte, om det inte vore för en nymodighet: Sumpans "digitala tvilling".

– Det är ruggigt spännande‚ säger kommunalrådet Stefan Bergström (C) och drar på sig det ena av stadens två par VR-glasögon.

I dem kan han och övriga besökare vistas i ett digitalt återskapat Sundbyberg. 360 grader, såväl från ovan som på marknivå.

Sundbybergs digitala tvilling, med Lilla Alby närmast i bild.

Sundbybergs digitala tvilling, med Lilla Alby närmast i bild.

Sundbybergs stad

Samtliga nuvarande hus i staden, cirka 4 700 stycken, har ritats in på den tredimensionella kartan. Via 3D-modellen går det också att undersöka hur stadsbilden förändras med planerad ny bebyggelse. Klick, så ploppar husen fram.

MP: "Otroligt häftigt"

Stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Martin Solberg (MP) säger att han blev "golvad" första gången han fick tekniken presenterad för sig.

– Man kan zooma ut, gå till olika stadsdelar och se hur vi politiker har tänkt när vi planerar att bygga något nytt som berikar Rissne, hur det faktiskt faller ut i verkligheten långt innan första spadtaget är taget. Det är otroligt häftigt.

Martin Solberg (MP) till höger, här i samspråk med partivännen Axel Naver, tycker att 3D-modellen är en bra investering. "Det finns oändliga möjligheter", säger han.

Martin Solberg (MP) till höger, här i samspråk med partivännen Axel Naver, tycker att 3D-modellen är en bra investering. "Det finns oändliga möjligheter", säger han.

Alexander Kuronen

Satsningar på digitala tvillingar har gjorts på fler håll i landet, till exempel Göteborg och Karlskrona. I Sundbyberg är det ingenjören Mark Ghally som har ägnat tio månader åt att utveckla lösningen.

Han demonstrerar en av programmets finesser: Det visar hur skuggor från planerade hus faller över befintlig bebyggelse.

– Man får se det direkt, hur stora de egentligen är, säger han.

I nuläget saknar de digitala husen fasader och färger; det är framför allt volymerna man får en uppfattning om. Med tiden ska byggnaderna bli mer realistiskt återgivna, är planen.

Föreslagen ny bebyggelse i Ör ingår i den digitala modellen.

Föreslagen ny bebyggelse i Ör ingår i den digitala modellen.

Sundbybergs stad

Ett annat mål med den digitala tvillingen är att göra det enklare för sundbybergare att påverka utvecklingen av staden.

– Det är klart att ju mer fakta man presenterar desto mer utmaning blir det, säger Stefan Bergström.

– Samtidigt tycker jag att det är jätteviktigt att vara helt transparent i alla byggprojekt, och det här är en fantastisk möjlighet att visa hur det kommer att bli.

Komplement

3D-modellen kommer även att vara tillgänglig hemifrån. Men tekniken är ett komplement snarare än en ersättning – och än så länge dyker medborgarna upp på de fysiska samrådsmötena.

– Det är kul, just det här med tredimensionellt, och att man kan se alltihopa, säger en äldre dam efter att ha testat VR-glajjorna.

Blir man klokare av det?

– Ja, lite grann blir man väl, tycker jag.