Centrum

Haga Nygata är en av totalt åtta platser som nu fått terrorhinder. På samma sätt som vid Gamla Ullevi har gatan försetts med fasta stolpar i marken, så kallade pollare.

Syftet är att skydda fotgängare från fordonsattacker likt den som skedde på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Det var i början av året som stadsmiljöförvaltningen fick i uppdrag att genomföra åtgärder för att förhindra framfart med snabbt accelererande fordon på platser där större folkmassor vistas. 

Beroende på platsens utformning har man valt att använda sig av olika typer av hinder.

– På en del ställen, som Fredsgatan, Götaplatsen och Gustaf Adolfs torg kommer det att bli semipermanenta hinder i form av blomlådor. Hindren ska passa in så bra som möjligt i den övriga miljön, säger Anders Ramsby, förvaltningsdirektör på stadsmiljöförvaltningen.

Nya hinder. Det var i slutet av maj som terrorhindren placerades ut på flera ställen längs kullerstensgatan i Haga.

Nya hinder. Det var i slutet av maj som terrorhindren placerades ut på flera ställen längs kullerstensgatan i Haga.

Dino Soldin

Kungsgatan renoveras

Redan 2018 fick dåvarande trafiknämnden en hemställan från Kommunstyrelsen om att påbörja arbetet med konkreta förbyggande åtgärder i stadsmiljön. Man skulle då också göra en översyn av platser utanför centrala staden där det hade behövts åtgärder för att förebygga och förhindra attentat.

Sedan dess har åtgärder gjorts vid ett antal platser inom staden, men under 2024 intensifieras arbetet och senast den 1 juli ska alla de aktuella platserna ha försetts med terrorhinder.

– Kungsgatan är ett ställe som redan har hinder mot fordonsattacker, men som kommer att få permanenta hinder i samband med renoveringen av gatan 2026, säger Anders Ramsby.

Den totala kostnaden för de nya terrorhindren landar på omkring 30 miljoner kronor.

Kan det bli aktuellt med hinder på fler ställen?

– Vi har en tajt dialog med polisen om detta och ser hur det utvecklar sig.

Flera sorter. Så kallade pollare och blomlådor är vanliga typer av terrorhinder som förebygger fordonsattacker på folktäta gator.

Flera sorter. Så kallade pollare och blomlådor är vanliga typer av terrorhinder som förebygger fordonsattacker på folktäta gator.

Dino Soldin