I ett tjänsteutlåtande som presenterades innan sommaren framgår att det skett en stor ökning av antalet beslut i Bromma som rör personer med funktionsnedsättning som inte verkställs. 

Tidigare har antalet sådana beslut minskat i antal.

Av tjänsteutlåtandet framgår att en de av förklaringen till viss del beror på fler nya ärenden. 

Men enligt utlåtandet är det inte hela förklaringen. Vanliga orsaker till att beslutade insatser inte blir av är exempelvis att enskilda haft önskemål om bostad i ett visst område som inte gått att uppfylla, eller att enskilda tackat nej till erbjudande om bostad.