Det är dyrtider i Sverige. Vad kan då vara bättre än att skolbarnen är med och odlar sin egen mat? Det görs redan på fem skolor i Sigtuna kommun i dag. Detta genom ett projekt som måltidsserviceenheten har drivit tillsammans med barn- och utbildningskontoret. Det handlar om att jobba med hållbara måltider och genom detta projekt har odlingsväggar tagits fram på några skolor för att främja lokalt producerad mat. 

Bjudna på gala

– Syftet är att stärka elevers kunskap runt mat, hälsa, klimat. Det blev väldigt uppskattat och uppmärksammat på olika sätt. Vi har tävlat i White guide junior där vi blev inbjudna på galan i Helsingborg. Där berättade vi om dessa odlingsväggar, säger Åsa Storgärds Lundin som är chef för måltidsserviceenheten i Sigtuna kommun.

I Sigtunas mål och budget för 2022-2024 avsattes 200 000 för att införa odlingsväggar och därefter driften av dessa under två års tid.

– Det odlas främst kryddor och olika salladsorter. Eleverna får sedan äta det till frukost och mellanmål. Det täcker ju inte hela konsumtionen men det räcker en bit på väg i alla fall, säger Åsa Storgärds Lundin.

Först ut i projektet var S:ta Gertruds skola och S:t Pers skola i Sigtuna. De fick sina odlingsväggar precis innan pandemin. Projektet var lyckat och under hösten har odlingsväggar även satts upp på nya Tingvallaskolan, Steningeskolan och Galaxskolan.

Satte frön

– Vi jobbar för en hållbar skola, hållbar mat och en hållbar måltidsupplevelse, så utifrån det tänkte vi att odlingsväggar kunde vara något att satsa på. Vi började involvera fritidsbarnen med att sätta frön så att det skulle bli plantor som sedan skulle sättas in i odlingsväggen, säger Åsa Storgärds Lundin.

Inför riksdagsvalet i september skickade odlings- och trädgårdsföretaget Nelson Garden en enkät till samtliga kandidater på valbar plats. Bland de kandidater som sedan valdes in i riksdagen svarade 24 procent att de är mycket eller ganska positiva att odling ska ingå i skolans läroplan. Alltså var fjärde ledamot i den nyvalda riksdagen vill att odling ska ingå i skolans läroplan men ändå saknar de flesta av Sveriges kommuner planer för det.