Har du svårt att komma loss och besöka bibblan eller har du verksamhet som behöver en kulturell injektion?

Då kan du kontakta den nya bok-husbilen som börjat rulla nu i maj. Det mobila biblioteket är ett samarbete mellan kommunerna Österåker, Sollentuna och Norrtälje.

Kan stanna på mötesplatser

– Husbilen är en flexibel och anpassningsbar mötesplats där du kan uppleva biblioteksverksamheten utan att behöva ta dig till ett fysiskt bibliotek, berättar Joanna Wåhlin på Österåkers kommuns webbsida.

Johanna dubblar som både husbilens bibliotekarie och chaufför.

Bland målgrupper som nämns är bland annat äldreboenden, förskolor och LSS-boenden.

Men husbilen ska även kunna stanna till på andra platser där folk möts, exempelvis på torg, fritidsgårdar, fotbollsträningar eller större evenemang.

– Det ska vara själva biblioteksverksamheten som åker runt. Vi kommer inte ha alla böcker, utan mer fokus på aktiviteter och tillgång till just biblioteket som plats, säger Joanna Wåhlin.

– Men exakt hur det blir, det märker vi. Jag ser så mycket fram emot att skapa detta nya tillsammans med besökarna.

Samtal och högläsning

Från bibliotekets sida utlovas bland annat skrivkurser, högläsning, boksamtal, biblioterapi och andra evenemang.

Bok-husbilen i Österåker, Sollentuna och Norrtälje har bekostats med pengar från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek, totalt 1,6 miljoner kronor.

Tanken är att detta och andra projektet ska öka utbudet och tillgängligheten bland landets bibliotek.

Husbilen i Österåker, Sollentuna och Norrtälje ska rulla på vardagar och helgdagar. Till skillnad från bokbussar följer den inte någon särskild tidtabell utan åker dit behovet finns.

Vill man ha ett besök av bok-husbilen kan man maila en förfrågan till biblioteket i Österåker.

– Det är viktigt att öka tillgängligheten till kultur och läsning för alla, särskilt för de som har svårt att ta sig till biblioteken på egen hand, säger Joanna Wåhlin.