Under tre säsonger (2018–2020) har miljöförvaltningen tagit prover vid baden för att se om de uppfyller EU:s krav på god badvattenkvalitet odh därmed kan bli officiella strandbad. Nu är resultaten klara.

Solbryggan vid Marievik i Liljeholmen och bryggan vid Herrängens gård, på västra sidan av Långsjön, får tummen upp. Vid Marievik var inga prover otjänliga. Långsjön fick ett något sämre resultat med tre otjänliga prover 2020, men anses ändå hålla måttet. 2019 var inga prover där otjänliga.

En ny kandidat

Däremot avråder förvaltningen från att anlägga en officiell badplats i Årstadal, mellan två båtklubbar i Årstaskogen. Där har de otjänliga proverna kontinuerligt varit många.

I stället har en ny kandidat dykt upp. Det är Vinterviken i Liljeholmen, där stadsdelsförvaltningen har förberett för ett strandbad. Innan det kan bli verklighet måste dock vattenprover tas under två år även här.

Miljöförvaltningen startade i somras. Av de prover som togs då var fem tjänliga, en tjänlig med anmärkning och en otjänlig. Det går dock inte att bedöma vattnets kvalitet utifrån endast en säsong.

Stadsdelen beslutar

Det är Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd som beslutar om det blir några nya officiella badplatser i stadsdelen, eftersom nämnden ansvarar för skötseln. När frågan ska tas upp är inte bestämt.