– Kvinnor har nätverk och tröstar varandra. Hittar på saker kulturellt och så. Män biter ihop och går sin egen väg, och i många fall går det olyckligt.

Henry Gustavson är 83 år med ett förflutet som musiker och musiklärare. Han tittar sig omkring i den lilla trädgården utanför Balzars träfflokaler för seniorer på Kungsholmen.

– Det är en så vacker tid nu, när allt blommar.

När hans sambo drabbades av Alzheimer växte behovet av att få prata. Inte bara om det som var jobbigt, utan också om det som var fint i livet.

Män och självmord

Det var så han kom i kontakt med samtalsgruppen bara för män.

Enligt siffror från socialstyrelsen var det 290 personer över 65 som tog sitt liv 2020. De allra flesta av dessa var män.

Den ideella föreningen Hjärnkoll utförde under 2020-2022 det suicidalpreventiva projektet Vi pratar om livet - män 70+, Projektet finansierades av Folkhälsomyndigheten och har mynnat ut i ett arbetsmaterial som till exempel kommuner och vårdcentraler kan använda för att starta samtalsgrupper bara för män.

Kvinnan håller i det sociala

Thomas Cohn är en av de som utbildat sig till samtalsledare hos Hjärnkoll, och som lett grupper. Han och Henry har inte träffats tidigare men nu sitter de och berättar om sina respektive erfarenheter. De är eniga om att män har svårare att prata känslor.

– Det är ofta kvinnan i förhållandet som har hand om alla gemensamma sociala kontakter. Så dör bästisen och frun och då står mannen där, ensam, säger Thomas.

Men varför är det då så viktigt med grupper bara för män? Samtalsgrupper har funnits länge, men oftast kom det mest kvinnor dit berättar Thomas.

– De är vana att svara på frågan hur det känns, men det kan män ha svårare för. En annan ingång kan vara att prata om livet genom vad man gör, eller inte kan göra längre. På det sättet kan man sen gå vidare till hur det känns.

Bryter isolering

Män är inte en homogen grupp, alla är olika. Men enligt Socialstyrelsen söker generellt män i mindre utsträckning hjälp om de känner sig nere.

– Det finns studier som visar att en av de viktigaste sakerna för att inte gå in i en depression eller må dåligt, är att kunna dela med sig av det som är jobbigt. Därför är samtalsgrupperna så viktiga, de förmedlar hopp, säger Thomas.

Henry tänker tillbaka på sin tid i samtalsgruppen.

– Alla har olika erfarenheter i livet och det är det som leder till så mycket olika roliga saker när man möts. Det finns verkligen ett behov, det motverkar isolering.