Mitt i Solna har rapporterat om det ökade behovet av stöd som märks hos Agera kvinnojour.

Solnas relationsteam är en del av socialtjänsten och hjälper just nu femton kvinnor. På årsbasis handlar det om 35-50. Man kan också anonymt få stöd utan registrering.

Att ta sig ur en relation, säkerhetstänk, poliskontakt och skyddade personuppgifter är exempel på vad de kan hjälpa till med.

Socialtjänsten beviljar i vissa fall skyddat boende, åtta gånger 2022.

Vad krävs för att få skyddat boende?

– Det handlar om graden av våld, i ett akut läge kan en placering på hemlig ort behövas. När det är nödvändigt så ska man göra den tiden så kort som möjligt, för att livet ska kunna återgå till en vardag, säger Ann-Charlotte Fager.

Ann-Charlotte Fager.

Ann-Charlotte Fager.

Solna stad

Kvinnojouren anser tvärtom att fler bör erbjudas insatsen, och längre tid. Hur ser du på det?

– Jag förstår precis hur de tänker. Vi tänker lite annorlunda men vi har samma mål, att skydda kvinnor från våld. Det finns flera lösningar man kan jobba med, som skyddad identitet. Vi har ett antal lägenheter ihop med norrvästkommunerna som man kan få boende i. Då kan barnen gå kvar i sin skola.

Teamet hjälper också män att sluta slå. Berätta.

– Rådgivning och stödsamtal med våldsutövare har vi haft länge i stadens regi. Det vi kan hjälpa med är att dämpa ilska och motivera dem att sluta använda våld. Just nu har vi fem pågående ärenden.

Funkar det?

– I flera fall så vet vi att det leder till ett förändrat beteende. Men det är ju socialtjänstens bekymmer; när man inte är aktuell hos oss längre kan vi inte ringa upp och fråga hur det har gått.