Ett kvarter med 134 kooperativa hyresrätter och en Coop-butik i entrén. Det är SKB:s planer för sydöstra Årstafältet, där man vunnit en markanvisningstävling. Planen är att det blir odling både på gården och på taket, och att huset får fyra till åtta våningar.

– Tanken är att det ska vara till för dem som bor där, och i ett växthus på taket kommer matbutiken att odla kryddor och grönsaker – som till exempel timjan och basilika, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef på SKB.

Återvunnet material

Fastigheten, i fyra till åtta våningar, kommer att byggas i trä, natursten och återvunnet material. Gestaltningen har tagits fram av arkitektkontoret Kjellander Sjöberg, och det blir ett så kallat lågenergihus med solkraftverk.

– Vi kommer att använda så mycket återvunnet som det går, och energianvändningen i huset kommer att ligga ungefär 25 procent under de svenska myndighetskraven, säger Johan Jarding.

Men det dröjer några år innan flyttlasset kan gå till huset. Preliminär byggstart är 2031, vilket skulle betyda att folk börjar flytta in i huset 2033. Enligt exploateringskontoret ska inte problemen i marken och konflikten mellan staden och den tidigare entreprenören på Årstafältet påverka tidsplanen. Planarbete väntas starta i höst.