Cirka 26 studentbostäder, lokaler för ­centrumverksamhet i bottenvåningen och ett underjordiskt garage. Nu är ett förslag till en ny detaljplan i korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen ute på samråd. Det innebär att det går att titta på och tycka till om planen, antingen på stadens hemsida eller i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.
En annan möjlighet är att komma till öppet hus
i stadsdelsförvaltningens lokal på Slakthusplan 8A den 7 mars mellan klockan 17 och 19. Samrådet pågår till och med den 28 mars.